Fel!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Tel.: +36 62 547 060


Iskolánk részt vesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett HATÁRTALANUL! programban.
SZTE Konfuciusz Intézet

Szeged és Térsége
Eötvös József Gimnázium,
Általános Iskola
Konfuciusz TanteremMicrosoft Innovatív Iskola Program


ECDL

Kedvezményezett neve: Szegedi Tankerületi Központ

Projekt azonosító száma: EFOP-4.1.3-17-2017-00382

Projekt címe: Infrastrukturális fejlesztések az Eötvös József Gimnáziumban

Szerződött támogatás összege: 148 039 478 Ft

Támogatás mértéke: 100%

Projekt tartalmának bemutatása: A pályázati kiírás kötelezően választható tevékenységei között célunk a felújítani tervezett tantermek elérését szolgáló folyosók részleges felújítása. A folyosók egy részének felújítása a korábbi években a fenntartó által biztosított forrásból, pályázati forrás bevonása nélkül megtörtént. Az iskola még fel nem újított folyosóin a burkolat az iskolaépülettel egyidős, a rendszeres fellazulás miatt ma már folyamatos javításra szorul. Ezek a kisjavítások eddig elegendőek voltak az épp felmerült balesetveszély elhárításához, de a felújítást nem helyettesíthetik. A földszinti aula és a mellékszárny emeleti folyosójának burkolatcseréje az ösztönző, esztétikus iskolai környezet megteremtése érdekében szükséges, és a fejlesztéssel ez a tér mint közösségi tér többletfunkciókat (pl. kiállítótér, rendezvény helyszín) is kaphat.

A pályázati kiírás kötelezően választható tevékenységei között célunk továbbá egy már meglévő 10 m²-es, jelenleg oktatás céljára nem megfelelő helyiségből egyéni fejlesztő helyiség kialakítása. Az iskolapszichológus és a fejlesztő pedagógusok egyéni fejlesztő foglalkozásainak helyszíne jelenleg változó, nem erre a célra kialakított helyiség (pl. könyvtár, ebédlő stb.). A célszerűen kialakított fejlesztőhelyiség jelentősen hozzájárulhatna pedagógiai fejlesztőmunkánk sikeréhez.

A pályázati kiírás kötelezően választható tevékenységeihez csatlakozó, választható tevékenységként célunk az ablakcserékhez kapcsolódva az érintett iskolaépületen hőszigetelő külső burkolat kialakítása, valamint a folyosókat lezáró kopolit üveg ablakok cseréje, amely az ablakcserékkel együtt energetikai korszerűsítést eredményez. Az energiahatékonyság növelése a hőszigetelést, és ezen keresztül a tanulást segítő belső terek használhatóságát, a motiváló belső iskolai környezet kialakítását is kedvezően befolyásolja.

A mozgássérültek számára az iskola megközelítését és az épületen belüli mozgást segíti a kerekesszékesek számára tervezett rámpák kiépítése az iskola bejárataihoz, illetve az emeletre való feljutást segíti a hernyótalpas lépcsőjáró kerekesszék emelő.

A felújítási munkálatokhoz kapcsolódóan többek között 176 tanulói asztal, 343 tanulói szék, 5 db tantermi szekrény cseréje is megvalósulhat.

Projekt tervezett befejezési dátuma: 2019.04.30

infrastr fejl 2019

Képek iskolánk életéből

randomkep- (47).jpg randomkep- (50).jpg randomkep- (4).jpg randomkep- (14).jpg randomkep- (40).jpg randomkep- (62).jpg randomkep- (38).jpg randomkep- (57).jpg randomkep- (21).jpg randomkep- (5).jpg randomkep- (3).jpg randomkep- (15).jpg randomkep- (29).jpg randomkep- (25).jpg randomkep- (18).jpg randomkep- (53).jpg randomkep- (13).jpg randomkep- (2).jpg randomkep- (55).jpg randomkep- (22).jpg randomkep- (61).jpg randomkep- (58).jpg randomkep- (59).jpg randomkep- (46).jpg randomkep- (52).jpg randomkep- (20).jpg randomkep- (37).jpg randomkep- (19).jpg randomkep- (23).jpg randomkep- (7).jpg randomkep- (41).jpg randomkep- (39).jpg randomkep- (51).jpg randomkep- (8).jpg randomkep- (1).jpg randomkep- (33).jpg randomkep- (11).jpg randomkep- (17).jpg randomkep- (31).jpg randomkep- (66).jpg randomkep- (35).jpg randomkep- (48).jpg randomkep- (65).jpg randomkep- (9).jpg randomkep- (30).jpg randomkep- (67).jpg randomkep- (34).jpg randomkep- (32).jpg randomkep- (43).jpg randomkep- (60).jpg randomkep- (27).jpg randomkep- (63).jpg randomkep- (42).jpg randomkep- (54).jpg randomkep- (26).jpg randomkep- (12).jpg randomkep- (6).jpg randomkep- (24).jpg randomkep- (64).jpg randomkep- (36).jpg randomkep- (45).jpg randomkep- (16).jpg randomkep- (10).jpg randomkep- (28).jpg randomkep- (49).jpg randomkep- (56).jpg

Copyright © 2020 SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Minden jog fenntartva .