Fel!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Tel.: +36 62 547 060


Iskolánk részt vesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett HATÁRTALANUL! programban.
SZTE Konfuciusz Intézet

Szeged és Térsége
Eötvös József Gimnázium,
Általános Iskola
Konfuciusz TanteremMicrosoft Innovatív Iskola Program


ECDL

A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
székhelyintézményének
MUNKATERVE

2020/2021. tanév

A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola nevelőtestülete a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 70. § (2) bekezdésében foglalt felhatalmazás, és a 27/2020. (VIII. 11.) EMMI rendeletében a 2020/2021. tanév rendjéről meghatározottak alapján az alábbi munkatervet fogadja el:

1.  A tanév, a szorgalmi idő (tanítási év)

1.1.        A tanítási év

A tanév első napja 2020. szeptember 1. (kedd).

A tanítási év első félévének utolsó napja 2021. január 22. (péntek).

Értesítés az első félévben elért tanulmányi eredményekről: 2021. január 29-ig (péntekig).

A tanítási év utolsó napja:

 • a 9–11. évfolyamon június 15. (kedd),
 • a 12. évfolyamon április 30. (péntek).

A tényleges tanítási napok száma 9–11. évfolyamon 178 nap.

 

1.2.        Nevelőtestületi értekezletek

 1. Tanévnyitó nevelőtestületi értekezlet
  augusztus 31. (hétfő)
  Felelős: igazgató
 2. Félévi osztályozó értekezletek
  január 22. (péntek)
  Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok
 3. Félévi nevelőtestületi értekezlet
  február 1. (hétfő)
  Felelős: igazgató
 4. Osztályozó értekezlet a 12. évfolyam számára
  április 29. (csütörtök)
  Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok
 5. Osztályozó értekezlet a 9–11. évfolyam számára
  június 11. (péntek)
  Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok
 6. Tanévzáró nevelőtestületi értekezlet – ennek keretében végezzük el az országos mérések eredményeinek értékelését a rendelkezésre álló adatok alapján.
  június 25. (péntek)
  Felelős: igazgató
 7. Munkaértekezletek tervezett időpontja: minden hónap utolsó hétfőjén 1330-tól
 8. Igazgatótanács tervezett időpontja: minden hétfői munkanapon 900-től.

1.3.        Szülői értekezletek, fogadóórák

 1. Osztály szülői értekezletek és fogadóórák a 9–12. évfolyam számára, SZMK értekezlet.
  szeptember 22. (kedd)
  Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok
 2. Osztály szülői értekezletek és fogadóórák a 9–12. évfolyam számára
  február 2. (kedd)
  Felelős: igazgató, osztályfőnökök, szaktanárok

1.4.        Iskolai ünnepségek, megemlékezések

 1. Tanévnyitó ünnepség - osztálykeretben
  szeptember 1. (kedd)
  Felelős: igazgató, Kónya Géza, Bábáné Sándor Ildikó
 2. Megemlékezés az aradi vértanúk emléknapja alkalmából faliújság formájában
  október 6. (kedd)
  Felelős: Sánta Sándor
 3. Megemlékezés október 23. nemzeti ünnep alkalmából
  Ünnepi műsor az iskolarádióban
  október 21. (szerda)
  Felelős: Kónya Géza, Becsei-Katona Bianka
 4. Karácsonyi ünnepség
  december 18. (péntek)
  Felelős: igazgató, Kónya Géza, Dr. Kovácsné Berke Anikó
 5. Magyar Kultúra Napja (kiállítás)
  január 22. (péntek)
  Felelős: Mari Lívia
 6. Megemlékezés a kommunista diktatúrák áldozatainak emléknapja alkalmából. (faliújság)
  február 25. (csütörtök)
  Felelős: Németh Éva
 7. Megemlékezés március 15. nemzeti ünnep alkalmából (ünnepség)
  március 11. (csütörtök)
  Felelős: Klenyán Judit
 8. Költészet Napja megemlékezés
 9. április 9. (péntek)

Felelős: Bábáné Sándor Ildikó

 1. Megemlékezés a holokauszt áldozatainak emléknapja alkalmából faliújság formájában
  április 15. (csütörtök)
  Felelős: Bartosné Dobos Andrea
 2. Ballagási ünnepség
  április 30. (péntek) du.
  147. tanítási nap
  Felelős: igazgató, Kónya Géza, Bábáné Sándor Ildikó
 3. Megemlékezés a Nemzeti Összetartozás Napja alkalmából (faliújság)
  június 4. (péntek)
  Felelős: Becsei-Katona Bianka
 4. Tanévzáró ünnepség
  június 22. (kedd) 9.00
  Felelős: igazgató, Kónya Géza, Bábáné Sándor Ildikó

Diákrendezvények

 1. Gólyaavató napja
  október 16. (péntek)
  Felelős: diákönkormányzatot segítő tanár, osztályfőnökök
 2. Szalagavató ünnepség a járványügyi helyzet függvényében
  január 23. (szombat)
  Felelős: Dr. Poór Zsolt,

1.5.        Az iskola szervezésében lebonyolított tanulmányi versenyek

 1. William Blake Angol Nyelvi Verseny
  november 16. (hétfő)
  Felelős: Erdélyi Ágota
 2. Barabás Zoltán Biológia verseny
  forduló: 2020. október 13. (külső helyszín)
  2. forduló: 2020. december 8.       (Eötvös Gimnázium)
  3. forduló: 2021. február 9.         
  Eredményhirdetés: 2021. február 9. (Eötvös Gimnázium)
  Felelős: Kardos Beáta, dr. Just Zsuzsanna, Csabai Ferenc, Krizsán Sándor
 3. Kistérségi Matematika Verseny
  február 9. (kedd)
  Felelős: Bálint Erika
 4. Iskolai szavalóverseny
  április 7. (szerda)
  Felelős: Bábáné Sándor Ildikó

1.6.        Környezeti nevelési, egészségnevelési, diáksport és egyéb rendezvények,

 1. A Magyar Diáksport Napja, témanap
 2. szeptember 25. (péntek)

Felelős: Testnevelők

 1. Fenntarthatósági Témahét
 2. október 5-9. (A 2019-20. tanévi pótlása)

Felelős: Kardos Beáta

 1. Pénz7
 2. március 1-5.

Felelős: Dr. Kocsmárné Sánta Mónika

 1. Digitális Témahét
 2. március 22-26.

Felelős: Bálint Erika

 1. Diáknap – osztályprogramok iskolán kívül
  ápr. 16. (péntek)
  Felelős: Dr. Poór Zsolt
 2. Fenntarthatósági Témahét
 3. április 19-23.

Felelős: Kardos Beáta

2.      Tanítási szünetek szorgalmi időben, tanítás nélküli munkanapok

2.1.        Tanítási szünetek

 1. Őszi szünet: október 22-től október 30-ig
  A szünet előtti utolsó tanítási nap 2019. október 21. (szerda).                              
  A szünet utáni első tanítási nap 2020. november 2. (hétfő)
 2. Téli szünet: december 21-tól 2020. december 31-ig.
  A szünet előtti utolsó tanítási nap 2020. december 18. (péntek).
  A szünet utáni első tanítási nap 2021. január 4. (hétfő).
 3. Tavaszi szünet: március 31-tól április 6-ig
  A szünet előtti utolsó tanítási nap 2021. március 30. (kedd).
  A szünet utáni első tanítási nap 2021. április 7. (szerda).

2.2.        Tanítás nélküli munkanapok (7 munkanap)

 1. Továbbképzési napok (intézményi szintű): október 22. (csütörtök) és
                                                                            2021. március 31. (szerda)
 2. Pályaorientációs nap: december 12 (szombat, a 2020. december 24-i áthelyezett szombati munkanapot dolgozzuk le)
 3. Diáknap: április 16. (péntek)
 4. Téli iskolai programok (síszünet) február 18-19. (csütörtök-péntek)
 5. A kínai nyelv napja március 12. (péntek)

3.      A vizsgák rendje

3.1.        Belső vizsgák

3.1.1. Belső vizsgák rendje

 1. Magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem a 9–10–11. évfolyamon.
  május 3-4-5. (hétfő - szerda) Tanítás alkalmi órarend szerint
 2. Próbanyelvvizsga: jelentkezés 2021. április 7.
  Írásbeli: május 25. (kedd) – szerb, német, olasz, francia nyelv,
                   2021. május 26. (szerda) – angol nyelv közép és felsőfok
  Szóbeli:     2021. június 1-2 (kedd-szerda).

Minden 11. évfolyamos tanuló középfokú próbanyelvvizsgát tesz legalább egy idegen nyelvből.

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettes, vizsgáztató tanárok

3.1.2.      A belső vizsgakövetelmények, témakörök, értékelési szempontok felülvizsgálata

2020. szeptember 14. (hétfő).

Felelős: magyar és humán munkaközösség-vezető, matematika-informatika munkaközösség-vezető

3.1.3.      A belső vizsgakövetelmények, témakörök, értékelési szempontok nyilvánosságra hozása
2020. szeptember 25. (péntek)

Felelős: igazgató, igazgató-helyettesek, szaktanárok

3.2.        Érettségi vizsgák

3.2.1.      Október-novemberi vizsgaidőszak

 1. Jelentkezés az ismétlő, pótló, javító érettségi vizsgára
  Határidő: szeptember 7. (hétfő)
 2. Írásbeli érettségi vizsgák: 2020. október 16-tól október 30-ig
 3. Szóbeli érettségi vizsgák: 2020. november 12–16. (emelt szintű)
 4. november 23–27. (középszintű)

3.2.2.      Május-júniusi vizsgaidőszak

 1. Jelentkezés az érettségi vizsgára
  Határidő: február 15. (hétfő)
 2. Középszintű írásbeli érettségi vizsgák

Magyar nyelv és irodalom

2021. május 3. 800

Matematika

2021. május 4. 800

Történelem

2021. május 5. 800

Angol nyelv

2021. május 6. 800

Német nyelv

2021. május 7. 800

Kémia

2021. május 11. 800

Földrajz

2021. május 11. 1400

Biológia

2021. május 13. 800

Informatika

2021. május 14. 800

Ének-zene

2021. május 14. 1400

Fizika

2021. május 18. 800

Vizuális kultúra

2021. május 18. 1400

Francia nyelv

2021. május 19. 800

Filozófia

2021. május 19. 1400

Mozgóképkultúra és médiaismeret, dráma

2021. május 20. 1400

Szerb nyelv, Kínai nyelv

2021. május 21. 800

Olasz nyelv

2021. május 25. 800

 1. Szóbeli érettségi vizsgák: 2021. június 3-10. (emelt szintű)
 2. június 14-25. (középszintű)
 3. Vizsgabeosztás
 

 

12. B, 12. D, 10-11. EHV

2021. június 14-16.

12.A, 12. C

2021. június 16-18.

4.        A felvételi eljárás és a beiratkozás 9. évfolyamra

 1. Felvételi tájékoztató elkészítése a 2021/2022. tanévre

Határidő: 2020. szeptember14. (hétfő).                               

Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek

 1. Felvételi tájékoztatók a SZTEJKI általános iskolákban osztályfőnöki órákon

Határidő: 2020. szeptember 14-25.

igazgató, igazgatóhelyettesek

 1. Felvételi tájékoztatók a szegedi általános iskolákban osztályfőnöki órákon

Határidő: 2020. szeptember 14-tól november 17-ig
igazgató, igazgatóhelyettesek

 1. Nyílt nap – délelőtt bemutató órák korlátozott számú látogatóval (erre elektronikus regisztráció) délután tájékoztató szülői értekezletek több csoportban (elektronikus regisztrációval)
  november 17. (kedd)
  Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, szaktanárok
 2. A tanulók jelentkezése az egységes írásbeli felvételi vizsgára
  Határidő: december 4. (péntek)
 3. Az egységes írásbeli felvételi vizsga tételigényének bejelentése az OH számára
  Határidő: december 9. (szerda)
  Felelős: igazgatóhelyettes
 4. Egységes írásbeli felvételi vizsga
  január 23. (szombat) 1000
  Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, felügyelő tanárok
 5. Pótló írásbeli felvételi vizsga
  január 28. (csütörtök) 1400
  Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, felügyelő tanárok
 6. Felvételi meghallgatás kérdéssorainak elkészítése
  Határidő: január 29. (péntek)
  Felelős: érintett munkaközösség-vezetők
 7. Tanulók értesítése az egységes írásbeli felvételi vizsga eredményéről
  Határidő: február 8. (hétfő)
  Felelős: igazgató
 8. Felvételi meghallgatás
  február 24. (szerda) 1400 óra
  2021. február 25. (csütörtök) 1400 óra
  2021. március 3. (szerda) 1400 óra

  Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, vizsgáztató tanárok
 9. A jelentkezők és az általános iskolák értesítése a felvételről vagy elutasításról
  Határidő: április 30. (péntek)
  Felelős: igazgató
 10. Előzetes szülői értekezlet a leendő 9. évfolyamosoknak – a járványügyi helyzettől függően osztálykeretben
 11. május 10. (hétfő)

Felelős: leendő osztályfőnökök

 1. Beiratkozás a 9. évfolyamra
  június 23 (szerda) 9.00-tól
  Felelős: leendő és 9. osztályfőnökök, iskolatitkár

5.        A pedagógiai munka belső ellenőrzése

A pedagógiai programban megfogalmazott célokkal összhangban az intézményvezetés a tanév során kiemelten ellenőrzi az alábbi területeket:

 1. Tanmenetek elkészítése a helyi tanterv és az intézményi szakmai műhelyek tanmenet és tematikus terv ajánlásai alapján, szintfelmérésre épülő tanév eleji ismétlő, szintre hozó, felzárkóztató foglalkozások beépítésével, a pedagógiai programban szereplő módon.
  Határidő: szeptember 14. (hétfő)
  Felelős: szaktanárok
 2. Tanulási kudarcnak kitett tanulók felzárkózását segítő program elkészítése a pedagógiai program szerint, az érintett tanulókra vonatkozóan, tanulócsoportonként az osztályfőnök jelzése alapján.
  Határidő (I. félév): szeptember 14. (hétfő)
  Határidő (II. félév): 2021. február 5. (péntek)
  Felelős: a tanulókat 2020/2021-es tanévben tanító szaktanárok, iskolatitkár
 3. Tanmenetek, tematikus tervek ellenőrzése, összevetése a helyi tantervvel.
  Határidő: szeptember 29. (péntek)
  Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők
 4. Tanügyi dokumentumok (e-napló, csoportnaplók, anyakönyvek, beírási napló) összhangjának ellenőrzése az október 1-jei állapot szerint
  Határidő: szeptember 29. (péntek)
  Felelős: igazgatóhelyettesek
 5. E-napló vezetésének ellenőrzése.
  Határidő: folyamatos (havi rendszerességgel)
  Felelős: igazgatóhelyettesek
 6. A tanítási órák és az osztályfőnöki órákon végzett közösségfejlesztő tevékenység hatékonyságának ellenőrzése óralátogatásokon keresztül
  Határidő: folyamatos
  Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, munkaközösség-vezetők, osztályfőnökök
 7. A helyi tantervhez, kerettantervhez és a szaktanár tanmenetéhez viszonyított lemaradások tanév végi záró adatainak regisztrálása.
  Határidő: osztályozó értekezletek
  Felelős: szaktanárok
 8. Késések, mulasztások igazolása, ellenőrzése
  Határidő: folyamatos (napi rendszerességgel)
  Felelős: szaktanárok, osztályfőnökök, igazgatóhelyettesek, igazgató

6.        Országos mérés, értékelés (Oktatási Hivatal)

 1. Országos kompetenciamérés (anyanyelvi és matematikai) 10. évfolyam
  május 26. (szerda)
  Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek, szaktanárok
 2. A tanulók fizikai állapotának és edzettségének vizsgálata országos mérés keretében

Határidő: 2021. január 11-től április 23-ig.

Felelős: testnevelő tanárok

7.        Pedagógusminősítés, szakmai ellenőrzés

 1. 2019-2020. évi minősítési tervben szereplő pedagógusok:

Név

Elérni kívánt fokozat

Urbán Alíz

Pedagógus I.

Bércesi Edit

Pedagógus II.

Kisdiné Papós Ágnes

Pedagógus II.

Polyák Péter

Pedagógus II.

Fekete Andrea

Mesterpedagógus

Dr. Just Zsuzsanna

Kutatótanári beszámoló

 1. január 4. és 2021. március 31. között szakmai ellenőrzés keretében a Hivatal megvizsgálja a nevelési-oktatási intézményekben a pedagógus-továbbképzési kötelezettség teljesítését és dokumentálását.

8.        Felkészítés tanulmányi versenyekre

Az iskola a 2020/2021. tanévben a következő tanulmányi versenyekre készít fel tanulókat:

 1. Országos Középiskolai Tanulmányi Versenyek, Diákolimpia
 • Magyar, történelem
  Felelős: Bábáné Sándor Ildikó, Németh Éva
 • Idegen nyelvek
  Felelős: Erdélyi Ágota
 • Matematika, informatika
  Felelős: Bálint Erika
 • Reál tárgyak
  Felelős: Kardos Beáta
 • Diákolimpia: kézilabda, röplabda, kosárlabda, labdarúgó tornák, floorball, fekve nyomás, úszás, atlétika.
  Felelős: Farkas Zoltán
 1. Egyéb versenyek
 • „Édes anyanyelvünk” országos nyelvhasználati verseny
  Felelős: Bábáné Sándor Ildikó
 • „Szép Magyar Beszéd” verseny
  Felelős: Bábáné Sándor Ildikó,
  az iskolai forduló felelősei:
 • eTwining Verseny

Felelős: Kisdiné Papós Ágnes

 1. További egyéb versenyek
 • ESTÖRI Kreatív Történelmi Verseny (Eszterházy Magyarország Alapítvány)

Felelős: Németh Éva

 • Zrínyi Ilona Matematika Tesztverseny
  Felelős: Bálint Erika
 • Festival Italiano
  Felelős: Laczi Mónika
 • Arany Dániel Matematikai Verseny
  Felelős: Bálint Erika
 • Implom József Középiskolai Helyesírási Verseny (helyi forduló: 2020. november)
  Felelős: Nagy Diána
 • „Euroscola” uniós történelmi verseny
  Felelős: Németh Éva
 • Gábor Dénes Számítástechnikai Emlékverseny
  Felelős: Bálint Erika
 • Szőkefalvi Matematika Verseny
  Felelős: Bálint Erka
 • Dugonics Társaság Versenyei
  Felelős: Bábáné Sándor Ildikó
 • Rákóczi Szövetség történelmi versenye
  Felelős: Németh Éva
 • OEV Országos Elsősegélynyújtó Verseny, „Hajtás” védőnők által szervezett városi verseny
  Felelős: Szentirmayné Gergely Éva
 • Madame Curie kémiai emlékverseny
  Felelős: Kardos Beáta
 • Vegyész Torna
  Felelős: Kardos Beáta
 • Wallenberg Alapítvány versenyei
  Felelős: Németh Éva
 • AIDS-ellenes verseny
  Felelős: Szentirmayné Gergely Éva
 • Víz világnapi vetélkedő

Felelős: Kardos Beáta

 • Medve Matematika Verseny

Felelős: Bálint Erika

 • Bólyai Matematika csapatverseny

Felelős: Bálint Erika

9.        Közösségi szolgálat

A köznevelési törvény értelmében az érettségi bizonyítvány kiadásának feltétele ötven óra közösségi szolgálat elvégzésének igazolása. A közösségi szolgálat szervezésére az intézmény együttműködési megállapodást kötött a Magyar Vöröskereszt Csongrád megyei szervezetével és más szervezetekkel, melyek listája az intézmény honlapján megtalálható. A tanév során a közösségi szolgálat szervezésének iskolai feladatai a következők:

 1. Osztályfőnökök tájékoztatása
  Határidő: szeptember 11.
  Felelős: Igazgató, Szentirmayné Gergely Éva (koordinátor),
                9–12. osztályok osztályfőnökei
 2. Tanulók tájékoztatása osztályfőnöki órák keretében, a Csongrád Megyei Vöröskereszt munkatársainak bevonásával
  Határidő: szeptember 30-ig.
  Felelős: Szentirmayné Gergely Éva, 9–12. osztályok osztályfőnökei
 3. Szülők tájékoztatása szülői értekezletek keretében
  Határidő: szeptember 22. (kedd)
  Felelős: Szentirmayné Gergely Éva, 9–12. osztályok osztályfőnökei
 4. Felkészítés a Vöröskereszt szervezésében közösségi szolgálatot választó diákoknak a Csongrád Megyei Vöröskereszt munkatársainak bevonásával, az intézményben. Egyéb szervezetnél szolgálatot választó diákok az együttműködő szervezettel egyeztetett helyszínen vesznek részt a kötelező felkészítésben.
  Határidő: október 21.
  Felelős: Szentirmayné Gergely Éva, 9. osztályok osztályfőnökei
 5. Közösségi szolgálat teljesítésének koordinálása és ellenőrzése.
  Határidő: a tanév során folyamatos
  Felelős: Szentirmayné Gergely Éva
 6. Záró megbeszélések a közösségi szolgálatot teljesítő tanulókkal.
  Határidő: május-június
  Felelős: Szentirmayné Gergely Éva
 7. Közösségi szolgálat teljesítésének dokumentálása az osztálynaplóban és a törzslapon és a bizonyítványban.
  Határidő: félévkor, tanév végén
  Felelős: Szentirmayné Gergely Éva, 9–12. osztályok osztályfőnökei
 8. Az iskola érdekében az iskolában végzett közösségi munka koordinálása

Határidő: folyamatos

Felelős: Szentirmayné Gergely Éva

10.     Eseménynaptár

A 2020/2021. tanév eseményeit, iskolai rendezvényeit, a rendezvények időpontját és a felelősök nevét havi bontásban a munkaterv alapján készülő eseménynaptár tartalmazza.

Határidő: minden hónap utolsó hétfője
Felelős: igazgató, igazgatóhelyettesek

 1. augusztus 31.

Dr. Gera Tibor

                                                                                                           igazgató

 

 1. sz. melléklet:

Osztályfőnökök és helyetteseik a 2020-2021. tanévben

 

Osztály

Osztályfőnök

Osztályfőnök-helyettes

9. a

Felhőné Kuchta Adrienn

Csabai Ferenc

9. b

Némethné Bognár Veronika

Tarsoly Anita

9. c

Klenyán Judit

Dr. Kocsmárné Sánta Mónika

9. d

Bartosné Dobos Andrea

Dr. Kovácsné Berke Anikó

10. a

Wáiszhárné Kis-Jakab Judit

Nusser Elemér

10. b

Sánta Sándor

Mari Lívia

10. c

Bálint Erika

Németh Éva

10. d

Dr. Kopasz Zsoltné

Urbán Alíz

11. a

Bábáné Sándor Ildikó

Vinkó Erzsébet

11. b

Erdélyi Ágota

Kónya Géza

11. c

Dr. Ugrainé Antali Éva

Dr. Just Zsuzsanna

11. d

Polyák Péter

Becsei-Katona Bianka

12. a

Kisdiné Papós Ágnes

Tóth Beatrix

12. b

Nagy Diána

Lengyel Gábor

12. c

Kardos Beáta

Krizsán Sándor

12. d

Nagyné Komáromi Veronika

Szentirmayné Gergely Éva

 

 1. sz. melléklet:

Teremfelelősök

Terem/Helyiség

Teremfelelős

9

Dr. Ugrainé Antali Éva

10

Felhőné Kuchta Adrienn

11

Kardos Beáta

12

Bábáné Sándor Ildikó

13

Becsei-Katona Bianka

14

Dr. Kopasz Zsoltné

15

KONFUCIUSZ-TANTEREM

21

Nagy Diána

22

Vinkó Erzsébet

37

Dr. Just Zsuzsanna

38

Csabai Ferenc

39

Krizsán Sándor

40

Erdélyi Ágota

41

Grácin Márkó

42

Dr. Kocsmárné Sánta Mónika

43

Wáiszhárné Kis-Jakab Judit

44

Kisdiné Papós Ágnes

45

Tóth Beatrix-Nagyné Komáromi Veronika

46

Bálint Erika

51

Szentirmayné Gergely Éva

52

Sánta Sándor

59

Bagó Ildikó

60

Németh Éva

61

Mari Lívia

63

Kónya Géza

64

Dr. Poór Zsolt

Tornaterem

Nusser Elemér/Lengyel Gábor

Konditerem

Polyák Péter

Könyvtár

Dr. Turi Márta

 

 1. sz. melléklet:

Szakmai munkaközösségek, intézményi szakmai műhelyek

Szakmai munkaközösség megnevezése

Munkaközösség-vezető neve

Munkaközösség tagjai

Magyar nyelv és irodalom

Bábáné Sándor Ildikó

 
   

Kovácsné Berke Anikó

   

Becsei-Katona Bianka

   

Erdélyi Ágota

   

Kisdiné Papós Ágnes

   

Nagy Diána

   

Turi Márta

   

Klenyán Judit

   

Eitler József

Ember és társadalom

Németh Éva

 
   

Sánta Sándor

   

Bartosné Dobos Andrea

   

Eitler József

   

Becsei-Katona Bianka

   

Kónya Géza

   

Mari Lívia

Idegen nyelvi

Erdélyi Ágota

 
   

Urbán Alíz

   

dr. Kovácsné Berke Anikó

   

Felhőné Kuchta Adrienn

   

Kisdiné Papós Ágnes

   

Szigethy-Rajtár Dóras

   

Vinkó Erzsébet

   

Bércesi Edit

   

Nagyné Komáromi Veronika

   

Szentirmayné Gergely Éva

   

Wáiszhárné Kis-Jakab Judit

   

Laczi Mónika

   

Dr. Poór Zsolt

   

Tóth Beatrix

   

Klenyán Judit

   

Krizsán Sándor

   

Errol Attila Borchers

Reál

Kardos Beáta

 
   

Bálint Erika

   

Beinschrott Gábor

   

Dr. Just Zsuzsanna

   

Csabai Ferenc

   

Dr. Poór Zsolt

   

Németh Éva

   

Fekete Andrea

   

Dr. Kopasz Zsoltné

   

Krizsán Sándor

   

Lengyel Gábor

   

Nusser Elemér

   

Polyák Péter

   

Nagyné Komáromi Veronika

   

Farkas Zoltán

   

Némethné Bognár Veronika

Matematika-informatika

Bálint Erika

 
   

Dr. Kocsmárné Sánta Mónika

   

Dr. Ugrainé Antali Éva

   

Scharerer Károly

   

Dr. Kopasz Zsoltné

   

Kardos Beáta

   

Fekete Andrea

   

Dr. Gera Tibor

   

Némethné Bognár Veronika

Osztályfőnöki

Nagy Diána

 
   

Klenyán Judit

   

Felhőné Kuchta Adrienn

   

Bartosné Dobos Andrea

   

Némethné Bognár Veronika

   

Erdélyi Ágota

   

Bálint Erika

   

Sánta Sándor

   

Dr. Kopasz Zsoltné

   

Nagyné Komáromi Veronika

   

Kisdiné Papós Ágnes

   

Bábáné Sándor Ildikó

   

Wáiszhárné Kis-Jakab Judit

   

Kardos Beáta

   

Dr. Ugrainé Antali Éva

   

Polyák Péter

Intézmény munkaközösségek szakmai műhelyhez tartozása

Szakmai műhelyek                                                                Intézményi munkaközösség

Magyar nyelv és irodalom                                                     Magyar nyelv és irodalom

Matematika-informatika                                                        Matematika - informatika

Ember a természetben, földünk és környezetünk                 Reál

Ember és társadalom, művészetek                                        Ember és társadalom

Idegen nyelv                                                                          Idegen nyelv

Testnevelés és sport                                                              Reál

Képek iskolánk életéből

randomkep- (31).jpg randomkep- (2).jpg randomkep- (32).jpg randomkep- (22).jpg randomkep- (6).jpg randomkep- (45).jpg randomkep- (60).jpg randomkep- (41).jpg randomkep- (10).jpg randomkep- (57).jpg randomkep- (37).jpg randomkep- (55).jpg randomkep- (9).jpg randomkep- (47).jpg randomkep- (3).jpg randomkep- (39).jpg randomkep- (59).jpg randomkep- (25).jpg randomkep- (56).jpg randomkep- (54).jpg randomkep- (5).jpg randomkep- (43).jpg randomkep- (65).jpg randomkep- (36).jpg randomkep- (24).jpg randomkep- (61).jpg randomkep- (1).jpg randomkep- (64).jpg randomkep- (14).jpg randomkep- (20).jpg randomkep- (62).jpg randomkep- (49).jpg randomkep- (16).jpg randomkep- (27).jpg randomkep- (15).jpg randomkep- (26).jpg randomkep- (63).jpg randomkep- (28).jpg randomkep- (7).jpg randomkep- (51).jpg randomkep- (17).jpg randomkep- (66).jpg randomkep- (30).jpg randomkep- (11).jpg randomkep- (58).jpg randomkep- (67).jpg randomkep- (29).jpg randomkep- (8).jpg randomkep- (48).jpg randomkep- (12).jpg randomkep- (33).jpg randomkep- (38).jpg randomkep- (23).jpg randomkep- (13).jpg randomkep- (35).jpg randomkep- (42).jpg randomkep- (18).jpg randomkep- (40).jpg randomkep- (53).jpg randomkep- (34).jpg randomkep- (19).jpg randomkep- (46).jpg randomkep- (4).jpg randomkep- (52).jpg randomkep- (21).jpg randomkep- (50).jpg

Copyright © 2020 SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Minden jog fenntartva .