Fel!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Tel.: +36 62 547 060


Iskolánk részt vesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett HATÁRTALANUL! programban.
SZTE Konfuciusz Intézet

Szeged és Térsége
Eötvös József Gimnázium,
Általános Iskola
Konfuciusz TanteremMicrosoft Innovatív Iskola Program


ECDL

Az intézményünk iránt érdeklődő tanulók és szüleik számára 2019. november 19-én (kedd) 8:30 órától bemutató órákat és 16:00 órától felvételi tájékoztató szülői értekezletet tartunk az SZTE Konfuciusz Intézet közreműködésével az intézmény főépületében (Szeged, Csongor tér 1.).

A Nyílt Napi órákon történő részvétel online regisztrációhoz kötött, mely 2019. november 4-től lehetséges iskolánk honlapján.

Kérünk minden regisztrálót, hogy a látogati kívánt óra kezdete előtt legalább fél órával jelenjen meg!

 

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
OM azonosító száma: 200909
Telephely kód: 001

Cím:

6723 Szeged, Csongor tér 1.

Telefonszám:

62/547-062

Fax:

62/547-063

E-mail:

Honlap:

www.ejg-szeged.sulinet.hu

Intézményvezető neve:

Dr. Gera Tibor

Intézményvezető e-mail címe:

Pályaválasztási felelős neve:

Farkas Zoltán

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

 

Gimnáziumi osztályok


Tanulmányi terület

Kódszám

Képzési forma

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Angol nyelv

0001

nappali

4

17

Média-informatika

0002

nappali

 4

17

Biológia

0003

nappali

4

17

Testnevelés

0004

nappali

4

17

Általános tantervű

0005

nappali

4

68

 

 

Szükséges iskolai végzettség

8 évfolyamos általános iskola

Alkalmassági követelmény

Nincs

Integrált felkészítés

Beszédfogyatékos, hallási fogyatékos, látási fogyatékos, mozgásszervi fogyatékos

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 13/2018. (VI. 14.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének megfelelően 2020.02.19-ig.

Írásbeli felvételi vizsga

Központi írásbeli felvételi vizsga magyarból és matematikából valamennyi tanulmányi terület esetén.

Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje, a vizsgák helyszíne, ideje 

A közös felvételi írásbelire a jelentkezést a központilag kiadott jelentkezési lapon kell benyújtani.
Határideje: 2019.12.06.

A közös felvételi vizsgák helyszíne 6723 Szeged, Csongor tér 1.
Az írásbeli vizsgák ideje 2020.09.18. szombat 10:00. Kérjük, hogy a tanulók a vizsga időpontja előtt fél órával jelenjenek meg a vizsga helyszínén.

Szóbeli felvételi vizsga

0001: Angol nyelvi tagozat: angol nyelv
0002: Média-informatika tagozat: informatika
0003: Biológia tagozat: biológia
0004: Testnevelés tagozat: felvételi elbeszélgetés (nincs vizsgatárgy)
0005: Általános tantervű tagozat: felvételi elbeszélgetés (nincs vizsgatárgy)
A szóbeli felvételi vizsgák követelményei a honlapunkon megtalálhatóak.

A szóbeli felvételi vizsgák tervezett helye és ideje

A felvételi meghallgatás helye:
Szeged, Csongor tér 1.
Ideje: 2020. február 25.(kedd) 14:00 óra,
2020. február 26. (szerda) 14:00 óra,
2020. március 4. (szerda) 14:00 óra.

A vizsgabeosztásról az intézmény honlapján közzétett hirdetményben tájékoztatjuk a tanulókat 2020.02.21-ig.

A felvételi döntés alapja

A szerezhető legmagasabb felvételi pontszám összesen valamennyi tagozaton 200 pont. A közös felvételi írásbeli vizsgán magyarból és matematikából együttesen 100 pont szerezhető.
A szóbeli felvételi vizsgán, illetve a felvételi elbeszélgetésen szerezhető legmagasabb pontszám 50 pont. A pontozás a honlapunkon elérhető értékelési szempontok szerint történik.
A legmagasabb hozott pontszám 50 pont. A hozott pontok számításánál az általános iskola 7. év végi és 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe a választott tagozatnak megfelelő öt tantárgyból, melyek tagozatonként a következők:
0001: Angol nyelvi tagozat: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, matematika tantárgyakból
0002: Média-informatika tagozat: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, informatika tantárgyakból
0003: Biológia tagozat: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, kémia, biológia tantárgyakból
0004: Testnevelés tagozat: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, testnevelés tantárgyakból
0005: Általános tantervű tagozat: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, matematika tantárgyakból
A jelentkezési laphoz csatolt érvényes szakértői véleményt a központi írásbeli vizsga értékelésére vonatkozó közös szabályok szerint vesszük figyelembe.

A felvételről való értesítés módja és időpontja

Az iskola 2020.04.30-ig levélben megküldi a felvételről szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskolának. A felvételt nyert jelentkezők listáját az intézmény honlapján is nyilvánosságra hozzuk, a listában a jelentkező nevét tanulóazonosító számával helyettesítjük.

A képzés kezdete

2020.09.01.

Emelt szintű érettségire való felkészítés

Az emelt óraszámú tantárgyakból valamennyi tagozaton emelt szintű érettségire való felkészítés folyik a 9–12. évfolyamon, emellett két további választott tantárgyból a 11–12. évfolyamon.

Emelt óraszámú képzés

A 9–12. évfolyamon
Angol nyelvi tagozat (0001): angol nyelv
Média-informatika tagozat (0002): informatika, médiaismeret
Biológia tagozat (0003): biológia
Testnevelés tagozat (0004): testnevelés
Általános tantervű tagozat (0005): vizuális kultúra (rajz) fakultáció választható
A 11–12. évfolyamon
Valamennyi tagozaton, beleértve ebbe az Általános tantervű (0005)  tanulmányi területet is: további kettő, emelt szintű érettségire felkészítő tantárgy választható.

Oktatott idegen nyelvek

Első idegen nyelv:
angol vagy német
Második idegen nyelv (kötelező választani):
angol, német, olasz, francia, szerb vagy kínai (a kínai nyelvet angol nyelven oktatjuk)
Harmadik idegen nyelvként választható:
szerb

A tanulmányokat záró vizsga

Kétszintű érettségi

Kollégiumi elhelyezés

Szeged Városi Kollégium tagintézményeiben

Nyílt nap időpontja

2019. 11. 19. (kedd) 8:30 órától bemutató órák, 16:00 órától tájékoztató szülői értekezlet.

Egyéb fontos tudnivalók

A választott első és második, esetleg harmadik idegen nyelvet valamennyi tanulónak fel kell tüntetnie a jelentkezési lap megjegyzés rovatában. Harmadik idegen nyelvként szerb nyelv választható, harmadik idegen nyelv választása nem kötelező. Az egyes nyelvi csoportok indítása függ az adott nyelvre jelentkezők számától.
Általános tantervű tagozaton a vizuális kultúra (rajz) fakultáció választását fel kell tüntetni a jelentkezési lap megjegyzés rovatában. A fakultáció választása nem kötelező.
A felvételi vizsga, felvételi meghallgatás kért időpontja feltüntethető a jelentkezési lap megjegyzés rovatában. A jelentkezőket az intézmény honlapján közzétett hirdetményben tájékoztatjuk a vizsgabeosztásról.

Képek iskolánk életéből

randomkep- (33).jpg randomkep- (15).jpg randomkep- (45).jpg randomkep- (25).jpg randomkep- (63).jpg randomkep- (59).jpg randomkep- (12).jpg randomkep- (32).jpg randomkep- (18).jpg randomkep- (61).jpg randomkep- (27).jpg randomkep- (34).jpg randomkep- (10).jpg randomkep- (56).jpg randomkep- (19).jpg randomkep- (64).jpg randomkep- (13).jpg randomkep- (53).jpg randomkep- (4).jpg randomkep- (42).jpg randomkep- (26).jpg randomkep- (11).jpg randomkep- (30).jpg randomkep- (54).jpg randomkep- (57).jpg randomkep- (29).jpg randomkep- (5).jpg randomkep- (46).jpg randomkep- (66).jpg randomkep- (20).jpg randomkep- (39).jpg randomkep- (8).jpg randomkep- (9).jpg randomkep- (58).jpg randomkep- (48).jpg randomkep- (14).jpg randomkep- (6).jpg randomkep- (49).jpg randomkep- (55).jpg randomkep- (24).jpg randomkep- (31).jpg randomkep- (1).jpg randomkep- (52).jpg randomkep- (40).jpg randomkep- (2).jpg randomkep- (47).jpg randomkep- (67).jpg randomkep- (3).jpg randomkep- (51).jpg randomkep- (36).jpg randomkep- (16).jpg randomkep- (22).jpg randomkep- (35).jpg randomkep- (50).jpg randomkep- (38).jpg randomkep- (60).jpg randomkep- (28).jpg randomkep- (41).jpg randomkep- (17).jpg randomkep- (62).jpg randomkep- (65).jpg randomkep- (43).jpg randomkep- (37).jpg randomkep- (23).jpg randomkep- (7).jpg randomkep- (21).jpg

Copyright © 2020 SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Minden jog fenntartva .