Fel!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium, 6723 Szeged, Csongor tér 1., OM: 200909 ,Tel.: +36 62 547 060


Iskolánk részt vesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett HATÁRTALANUL! programban.
SZTE Konfuciusz Intézet

Szeged és Térsége
Eötvös József Gimnázium,
Általános Iskola
Konfuciusz TanteremMicrosoft Innovatív Iskola Program


ECDL

A gimnázium belső vizsgarendszere, a vizsgaeredmények beszámítása az évfolyam sikeres befejezésébe

A gimnáziumban a 9-11. évfolyamon belső vizsgarendszer működik, melynek célja a tanulók kétszintű érettségire és felsőfokú továbbtanulásra való hatékony és eredményes felkészülésének előmozdítása. A vizsgák szervezése és lebonyolítása a tanulmányok alatti vizsgák szervezésére és lebonyolítására vonatkozó általános előírások szerint történik, az alábbiak szerint:

  • A gimnázium belső vizsgarendszerét tantárgyi vizsgák alkotják, melyek letétele a gimnázium minden tanulója számára kötelező, aki nincs felmentve az adott tantárgy értékelése és minősítése alól. A tantárgyi vizsgák évfolyamonként a következők:

a) magyar nyelv és irodalom, matematika, történelem tantárgyakból a 9-10-11. évfolyamon,

b) angol nyelvi próbanyelvvizsga - minden tanuló számára a 11. évfolyamon.

  • A vizsgákat - az angol nyelvi próbanyelvvizsga kivételével - írásban kell letenni, az angol nyelvi próbanyelvvizsga írásbeli és szóbeli vizsgarészből áll.
  • A vizsgák időpontját a nevelőtestület minden tanévben - az angol nyelvi próbanyelvvizsga kivételével - április hónapra, az angol nyelvi próbanyelvvizsga időpontját május-június hónapra tűzi ki. A vizsgák időpontját és követelményeit az intézmény a helyben szokásos módon nyilvánosságra hozza minden év szeptember 30-ig.
  • A vizsgaeredmény megállapítása a vizsgán elért százalékos teljesítmény alapján - a százalékos teljesítményt egész számra kerekítve - történik, az alábbiak szerint:

a) a tantárgyi vizsgákon a próbanyelvvizsga kivételével: 80-100% jeles (5), 60-79% jó (4), 40-59% közepes (3), 25-39% elégséges (2), 0-24% elégtelen (1);

b) a próbanyelvvizsgán: 60-100% jeles (5), 47-59% jó (4), 33-46% közepes (3), 20-32% elégséges (2), 0-19% elégtelen (1).

  • A vizsgaeredmény beszámítása a tantárgy tanév végi osztályzatába:

a) A tantárgyi vizsga eredményét a tanuló tanév végi osztályzatának megállapításánál négyszeres súllyal (azaz kettő témazáró dolgozatként) kell figyelembe venni.

b) Az elmulasztott vizsga nem pótolható, az igazolatlanul elmulasztott vizsga eredményét elégtelen (1) érdemjeggyel kell az a) pont szerint figyelembe venni. Elmulasztott vizsga esetén a tanuló, kiskorú tanuló esetén szülője a tanév június 10-éig kérheti, hogy a tanuló az érintett tantárgyból az augusztusi vizsgaidőszakban osztályozó vizsgát tegyen, és tanév végi osztályzatát az osztályozó vizsgán szerezze meg. A kérelmet az intézmény igazgatójához kell benyújtani, a határidő elmulasztása jogvesztő.

 

Letölthető dokumentumok:

 

 

Képek iskolánk életéből

randomkep- (23).jpg randomkep- (47).jpg randomkep- (65).jpg randomkep- (1).jpg randomkep- (9).jpg randomkep- (33).jpg randomkep- (50).jpg randomkep- (2).jpg randomkep- (35).jpg randomkep- (15).jpg randomkep- (16).jpg randomkep- (38).jpg randomkep- (64).jpg randomkep- (37).jpg randomkep- (21).jpg randomkep- (32).jpg randomkep- (5).jpg randomkep- (13).jpg randomkep- (25).jpg randomkep- (39).jpg randomkep- (18).jpg randomkep- (40).jpg randomkep- (20).jpg randomkep- (24).jpg randomkep- (29).jpg randomkep- (54).jpg randomkep- (42).jpg randomkep- (19).jpg randomkep- (17).jpg randomkep- (55).jpg randomkep- (11).jpg randomkep- (60).jpg randomkep- (6).jpg randomkep- (63).jpg randomkep- (30).jpg randomkep- (3).jpg randomkep- (27).jpg randomkep- (26).jpg randomkep- (4).jpg randomkep- (31).jpg randomkep- (36).jpg randomkep- (51).jpg randomkep- (22).jpg randomkep- (43).jpg randomkep- (49).jpg randomkep- (61).jpg randomkep- (12).jpg randomkep- (7).jpg randomkep- (28).jpg randomkep- (66).jpg randomkep- (67).jpg randomkep- (56).jpg randomkep- (48).jpg randomkep- (57).jpg randomkep- (52).jpg randomkep- (34).jpg randomkep- (59).jpg randomkep- (58).jpg randomkep- (53).jpg randomkep- (46).jpg randomkep- (14).jpg randomkep- (62).jpg randomkep- (8).jpg randomkep- (45).jpg randomkep- (10).jpg randomkep- (41).jpg

Copyright © 2021 SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Minden jog fenntartva .