Fel!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium, 6723 Szeged, Csongor tér 1., OM: 200909 ,Tel.: +36 62 547 060


Iskolánk részt vesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett HATÁRTALANUL! programban.
SZTE Konfuciusz Intézet

Szeged és Térsége
Eötvös József Gimnázium,
Általános Iskola
Konfuciusz TanteremMicrosoft Innovatív Iskola Program


ECDL

Mi az ECDL?

ECDL: Európai Számítógép-használói Jogosítvány - European Computer Driving Licence

Az ECDL az Európai Unió által támogatott, egységes európai számítógép-használói bizonyítvány, amely nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni.

 Az ECDL nem elsősorban az informatikai, hanem a felhasználói ismereteket, az informatikai írástudás meglétét hivatott igazolni, finn ötlet alapján 1996. óta létezik. Az ECDL gyártófüggetlen, minőségbiztosított, decentralizált módon megszerezhető és világszerte kellőképpen elterjedt, ezáltal az egyetlen, amely minden szempontból megfelel az EU e-Europe akcióterveknek. A bizonyítványt az EU csaknem valamennyi kormánya elismeri.

 Az ECDL célja

Az ECDL célja az informatikai írástudás elterjesztése, és annak elősegítése, hogy minél több ember az Információs Társadalom teljesértékű tagjává válhasson. Számokban kifejezve a cél, hogy Magyarország lakosságának 6-8%-a igazolt módon informatikai írástudóvá váljon.

Kinek és miért jó?

Az ECDL megbízható (a PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantálja), egyszerű (konkrét követelményrendszere van, moduláris formája számos előnyt jelent), minőség-orientált (az EU által támogatott, és a nemzetközi ECDL Alapítvány által felügyelt vizsgarendszer), végül, de nem utolsósorban pedig független, azaz készségeket alakít ki, amelyek a hardver és szoftver  típusától függetlenül biztosítják az alapvető alkalmazásokban való jártasságot.
Az ECDL előnyt jelent mind a munkavállalók és munkáltatók, mind pedig a munkanélküliek, illetve pályakezdők számára.

A munkavállalók szempontjait az alábbiakban foglalhatjuk össze:

 • A vizsga moduláris jellegű: adott esetben nem szükséges valamennyi modulból vizsgázni, elegendő a munkakör betöltéséhez alapvetően szükséges modulvizsgákat letenni (például elegendő lehet a szövegszerkesztő, a táblázatkezelő és az információs hálózati szolgáltatások ismerete), ugyanakkor lehetőség van a tanulás folytatására is.

 • A megszerzett tudás konvertálható, azaz a tanulttól eltérő hardver és szoftverkörnyezetben is egyaránt alkalmazható: a számítógép funkcióit a hallgatók készség szintjén sajátítják el.

 • Egyszerű, konkrét követelményrendszere révén az ECDL ismeretek könnyen elsajátíthatók munka melletti önálló vagy tanfolyami keretek között történő tanulással is.

 • Nemzetközileg elismert bizonyítványról van szó, amely jelentősen növeli a bel- és külföldi munkaerő-piaci esélyeket.

Pályakezdők és munkanélküliek hasonló előnyöket élveznek:

 • Az ECDL széles körű, megalapozott tudással felkészít a várható munkaerő-piaci kihívásokra.

 • A megszerzett tudás készségszintű ismereteket jelent, tehát specializálható, azaz a leendő munkaadó bármilyen hardver-, ill. szoftver-környezetében könnyűszerrel alkalmazható.

 • Moduláris jellegénél és konkrét követelményrendszerénél fogva az ECDL megszerzése történhet akár más, önálló szakma elsajátításával párhuzamosan.

 • Az információs társadalom elvárásai alapján munkaerő-piaci esélyeket teremt.

Végül, de nem utolsósorban vizsgáljuk meg a munkáltatók ECDL-ből származó előnyeit:

 • Mivel az ECDL (vagy annak egyes modulvizsgái) garantálják a számítógép használatát igénylő munkakör betöltéséhez szükséges ismereteket, ily módon a dolgozók munkája hatékonyabbá válik, ami elősegíti az IT beruházások gyorsabb megtérülését is.

 • A munkáltató maga határozhatja meg, mely modulokból kell a dolgozóknak vizsgát tenni (vagy felvételkor mely modulvizsgákat várja el): a feladatokhoz igazodva a tudás folyamatosan bővíthető.

 • Új munkavállaló nem igényel külön betanítást, a már sokszor említett felhasználói szintű ismeretek meglétének köszönhetően, amely lehetővé teszi az ismeretek alkalmazását bármilyen hardver-, ill. szoftver-környezetben: ez a munkáltatónak jelentős idő- és pénzmegtakarítást jelent.

 • Az információs társadalom igényeihez alkalmazkodva munkatársai az EU-ban támasztott követelményeknek megfelelő számítógép-használói tudással rendelkeznek.

   Munkavállalóknak Pályakezdőknek/
Munkanélkülieknek
Munkáltatóknak
Megbízható
A PC használatához szükséges valamennyi ismeretet garantálja

Biztosan nyújtja a munkakör ellátásához szükséges tudást

Széles körű tudással felkészít a várható munkaerő-piaci kihívásokra

Készség-szinten garantálja a munkakör ellátásához szükséges tudás meglétét
Egyszerű
Konkrét követelmény, moduláris forma

Alkalmas a munka melletti önálló tanulásra is

Önálló szakma tanulása mellett könnyen elsajátítható ismeretek

A feladatokhoz igazodva folyamatosan bővíthető tudás
Minőség-orientált
Az EU által támogatott rendszer

Növeli a munkaerő- piaci esélyeket

Munkaerő-piaci esélyeket teremt

Az EU-ban támasztott követelményeknek megfelelő tudás
Független
Szabadon választott hardver és szoftver

A megszerzett tudás konvertálható

A megszerzett tudás specializálható

A munkavállaló nem igényel külön betanítást

 

Képek iskolánk életéből

randomkep- (60).jpg randomkep- (43).jpg randomkep- (67).jpg randomkep- (34).jpg randomkep- (65).jpg randomkep- (1).jpg randomkep- (52).jpg randomkep- (5).jpg randomkep- (15).jpg randomkep- (50).jpg randomkep- (39).jpg randomkep- (17).jpg randomkep- (13).jpg randomkep- (48).jpg randomkep- (30).jpg randomkep- (4).jpg randomkep- (25).jpg randomkep- (16).jpg randomkep- (26).jpg randomkep- (58).jpg randomkep- (57).jpg randomkep- (55).jpg randomkep- (7).jpg randomkep- (19).jpg randomkep- (28).jpg randomkep- (51).jpg randomkep- (37).jpg randomkep- (31).jpg randomkep- (54).jpg randomkep- (35).jpg randomkep- (2).jpg randomkep- (64).jpg randomkep- (62).jpg randomkep- (18).jpg randomkep- (49).jpg randomkep- (38).jpg randomkep- (3).jpg randomkep- (27).jpg randomkep- (59).jpg randomkep- (61).jpg randomkep- (20).jpg randomkep- (40).jpg randomkep- (23).jpg randomkep- (10).jpg randomkep- (42).jpg randomkep- (21).jpg randomkep- (53).jpg randomkep- (36).jpg randomkep- (45).jpg randomkep- (8).jpg randomkep- (63).jpg randomkep- (9).jpg randomkep- (14).jpg randomkep- (47).jpg randomkep- (33).jpg randomkep- (29).jpg randomkep- (66).jpg randomkep- (6).jpg randomkep- (32).jpg randomkep- (46).jpg randomkep- (41).jpg randomkep- (12).jpg randomkep- (56).jpg randomkep- (22).jpg randomkep- (24).jpg randomkep- (11).jpg

Copyright © 2021 SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Minden jog fenntartva .