Fel!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium, 6723 Szeged, Csongor tér 1., OM: 200909 ,Tel.: +36 62 547 060


Iskolánk részt vesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett HATÁRTALANUL! programban.
SZTE Konfuciusz Intézet

Szeged és Térsége
Eötvös József Gimnázium,
Általános Iskola
Konfuciusz TanteremMicrosoft Innovatív Iskola Program


ECDL

A SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
járványügyi veszélyhelyzet idején alkalmazandó eljárásrendje

A módosításokkal egységes szerkezetben

Hatályos: 2021.08.30-tól visszavonásig

A nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 69. § (1) bekezdésének d) pontjában kapott felhatalmazás, valamint a veszélyhelyzet kihirdetéséről és a veszélyhelyzeti intézkedések hatálybalépéséről szóló 27/2021. (I. 29.) Korm. rendelet alapján a köznevelési intézményekre vonatkozóan meghatározott járványügyi intézkedések, az Országos tisztifőorvos által kiadott járványügyi protokoll és az oktatásért felelős miniszter által kiadott miniszteri határozatok végrehajtására az alábbi Eljárásrendet adom ki:

 

1. Védő, óvó előírások

 • Az intézményt csak az látogathatja, akinél koronavírus fertőzést nem igazoltak, illetve igazolt koronavírus fertőzést követően orvosi igazolással, vagy a karantént feloldó hatósági határozattal, illetve a járványügyi megfigyelést feloldó hatósági határozattal rendelkezik.
 • Az a tanuló, pedagógus vagy alkalmazott, aki bármilyen betegség miatt otthon maradt, a háziorvos, kezelőorvos igazolásával jöhet újra az intézménybe. Hatósági házi karantén esetén a járványügyi hatóság által kiadott, a járványügyi megfigyelést feloldó határozatot szükséges bemutatni.
 • A tanév megkezdése előtt valamennyi tanuló és szülője közösen nyilatkozik az 1. melléklet szerinti nyilatkozat aláírásával arról, hogy nincs olyan körülmény, ami kizárná, hogy a tanuló közösségben tartózkodjon. Amennyiben ilyen, a közösségben való tartózkodást kizáró körülmény a továbbiakban bekövetkezne, erről késedelem nélkül értesíteni kell telefonon az az iskolát, illetve az osztályfőnököt. A közösségben való tartózkodást kizáró körülmény megszűnéséig a tanuló az intézményt nem látogatja.
 • Az intézménybe belépni kézfertőtlenítés után lehet. A maszkviselés az épületben és az udvaron nem kötelező.
 • Az intézmény hivatali helyiségeiben – irodák, titkárság – egyidejűleg legfeljebb öt fő tartózkodhat.
 • Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy az óraközi szünetekben lehetőség szerint tartózkodjanak az udvaron.
 • Felhívjuk a tanulók figyelmét, hogy az iskolában tartózkodásuk során lehetőség szerint kerüljék másokkal a közvetlen, személyes kontaktust, és használják az épületben kihelyezett kézfertőtlenítőket.

 

2. A portások feladatai

 • A portás az iskolába belépő személyek figyelmét felhívja arra, hogy csak kézfertőtlenítés után léphetnek az iskolába.
 • Az iskolafogászati vizsgálatok idején a járványügyi helyzetnek megfelelő szabályok betartásáról az iskolafogászat alkalmazottai a járványügyi helyzetnek megfelelő eljárásrend alapján gondoskodnak.
 • A portás az első tanítási napon a tanulók iskolába lépésekor ellenőrzi, hogy rendelkeznek-e a szülő és a tanuló által aláírt nyilatkozattal, az 1. melléklet szerinti tartalommal. Amennyiben a tanuló ilyen nyilatkozattal nem rendelkezik, a 2. melléklet szerinti, egyszeri belépésre jogosító nyilatkozatot kell a portán aláírnia. Az esetről a portás haladéktalanul értesíti a tanuló osztályfőnökét.
 • A portás minden tanítási napon felhívja az épületbe belépő tanulók figyelmét arra, hogy amennyiben az az 1. melléklet szerinti nyilatkozatukat még nem adták le az osztályfőnöknek, csak akkor léphetnek be az épületbe, ha aláírjál a portán a 2. melléklet szerinti, egyszeri belépésre jogosító nyilatkozatot.
 • A portás gondoskodik arról, hogy az iskola tanulóin és alkalmazottain kívül minden, az épületbe belépő személy nyilatkozzon a 2. melléklet szerinti, egyszeri belépésre jogosító nyilatkozat aláírásával, hogy nincs olyan körülmény, ami kizárná, hogy közösségben tartózkodjon.

 

3. Pedagógusok és alkalmazottak feladatai

 • A tanév megkezdése előtt valamennyi pedagógus és alkalmazott nyilatkozik a 3. melléklet szerinti nyilatkozat aláírásával arról, hogy nincs olyan körülmény, ami kizárná, hogy közösségben tartózkodjon. Amennyiben ilyen, a közösségben való tartózkodást kizáró körülmény a továbbiakban bekövetkezne, erről késedelem nélkül értesíti telefonon az intézményvezetőt vagy helyettesét, és a közösségben való tartózkodást kizáró körülmény megszűnéséig az intézményt nem látogatja.
 • A takarító alkalmazottak a tanév megkezdése előtt, és minden tanítási napon fertőtlenítő takarítást végeznek a tantermekben, irodákban, közösségi terekben és egyéb helyiségekben.
 • A pedagógusok a tanórák idején gondoskodnak a tanterem lehetőség szerinti folyamatos szellőztetéséről, továbbá arról, hogy a kis létszámú tanulócsoportok lehetőleg lazán, egymástól távolabb ülve helyezkedjenek el a tanteremben.

 

4. Az osztályfőnök feladatai

 • Az osztályfőnök az első tanítási napon tájékoztatja a tanulókat az iskolában a járványügyi veszélyhelyzet idején alkalmazandó eljárásrendről.
 • Az osztályfőnök az első tanítási napon összegyűjti a tanulóktól az 1. melléklet szerinti nyilatkozatokat, és a nap folyamán leadja a Titkárságon, továbbá az 1. melléklet szerinti nyilatkozatokkal együtt leadja a titkárságon azon tanulók névsorát is, akik e nyilatkozat hiányában, a 2. melléklet szerinti, egyszeri belépésre jogosító nyilatkozattal léptek be az épületbe.
 • Az osztályfőnök gondoskodik arról, hogy azok a tanulók, akik az első tanítási napon hiányoztak, illetve az 1. melléklet szerinti nyilatkozat hiányában a 2. melléklet szerinti, egyszeri belépésre jogosító nyilatkozattal léptek be az épületbe, az 1. melléklet szerinti nyilatkozatukat a lehető legrövidebb időn belül pótolják. Az osztályfőnök felhívja az érintettek figyelmét arra is, hogy mindaddig, amíg az 1. melléklet szerinti nyilatkozatukat nem adják le, minden belépéskor alá kell írniuk a portán a 2. melléklet szerinti, egyszeri belépésre jogosító nyilatkozatot.

 5. Tanulói mulasztások igazolása

 • A járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt, a jelenléti oktatásban a tanulói mulasztások igazolása továbbra is a Házirendben foglalt szabályok szerint történik, az 5.2. pontban foglalt kivétellel.
 • A járványügyi veszélyhelyzet ideje alatt, a járványügyi veszélyhelyzet fennállására tekintettel a szülő, előzetes kérelem alapján, a tanulónak 3 napot meghaladó távolmaradást is igazolhat.

6. Jelen eljárásrendet nyilvánosságra kell hozni az intézmény ejg-szeged.edu.hu weblapján, továbbá a @szeged.eotvos Facebook oldalán.

7. Jelen eljárásrend visszavonásig érvényes.

 

 

Szeged, 2021. augusztus 30.

dr. Gera Tibor
főigazgató

 

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Képek iskolánk életéből

randomkep- (16).jpg randomkep- (24).jpg randomkep- (48).jpg randomkep- (65).jpg randomkep- (17).jpg randomkep- (31).jpg randomkep- (26).jpg randomkep- (39).jpg randomkep- (50).jpg randomkep- (45).jpg randomkep- (54).jpg randomkep- (33).jpg randomkep- (20).jpg randomkep- (23).jpg randomkep- (34).jpg randomkep- (41).jpg randomkep- (2).jpg randomkep- (30).jpg randomkep- (52).jpg randomkep- (11).jpg randomkep- (67).jpg randomkep- (18).jpg randomkep- (19).jpg randomkep- (32).jpg randomkep- (7).jpg randomkep- (55).jpg randomkep- (12).jpg randomkep- (4).jpg randomkep- (63).jpg randomkep- (47).jpg randomkep- (42).jpg randomkep- (43).jpg randomkep- (64).jpg randomkep- (29).jpg randomkep- (6).jpg randomkep- (35).jpg randomkep- (40).jpg randomkep- (49).jpg randomkep- (36).jpg randomkep- (61).jpg randomkep- (21).jpg randomkep- (38).jpg randomkep- (9).jpg randomkep- (15).jpg randomkep- (37).jpg randomkep- (66).jpg randomkep- (60).jpg randomkep- (53).jpg randomkep- (56).jpg randomkep- (13).jpg randomkep- (46).jpg randomkep- (22).jpg randomkep- (3).jpg randomkep- (28).jpg randomkep- (51).jpg randomkep- (8).jpg randomkep- (58).jpg randomkep- (1).jpg randomkep- (59).jpg randomkep- (57).jpg randomkep- (5).jpg randomkep- (14).jpg randomkep- (10).jpg randomkep- (27).jpg randomkep- (25).jpg randomkep- (62).jpg

Copyright © 2021 SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Minden jog fenntartva .