Fel!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium, 6723 Szeged, Csongor tér 1., OM: 200909 ,Tel.: +36 62 547 060


Iskolánk részt vesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett HATÁRTALANUL! programban.
SZTE Konfuciusz Intézet

Szeged és Térsége
Eötvös József Gimnázium,
Általános Iskola
Konfuciusz TanteremMicrosoft Innovatív Iskola Program


ECDL

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
OM azonosító száma: 200909
Telephely kódja: 001

Cím:

6723 Szeged, Csongor tér 1.

Telefonszám:

62/547-062

Fax:

62/547-063

E-mail:

Honlap:

www.ejg-szeged.sulinet.hu

Intézményvezető neve:

Dr. Gera Tibor

Intézményvezető e-mail címe:

Pályaválasztási felelős neve:

Farkas Zoltán

Pályaválasztási felelős e-mail címe:

 

Gimnáziumi osztályok


Tanulmányi terület

Kódszám

Képzési forma

A képzés időtartama (tanév)

Felvehető létszám (fő)

Angol nyelv

0001

nappali

4

34

Média-informatika

0002

nappali

 4

17

Biológia

0003

nappali

4

17

Általános tantervű, fakultációs

0004

nappali

4

68

 Az intézmény iránt érdeklődő tanulók és szüleik számára 2022. február 1-jén kedden 16:00 órától tájékoztató szülői értekezletet tartunk.

 

 

ANGOL NYELVI TAGOZAT (kódszáma: 0001)

Az itt tanulók négy éven keresztül emelt óraszámban tanulják az angol nyelvet, felkészülnek az emelt szintű angol nyelvi érettségire és a középfokú angol nyelvvizsgára. Az angol nyelv és az angolszász kultúra elsajátítását angol anyanyelvű lektorok segítik.

Felvehetők létszáma: 34 fő.

 

MÉDIA-INFORMATIKA TAGOZAT (kódszáma 0002)

A tagozaton tanulók 9-10. évfolyamon emelt óraszámban tanulják az informatikát, felkészülnek az előrehozott érettségi vizsgára. A következő két évben emelt óraszámú képzés keretében készülnek fel mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból az emelt szintű érettségi vizsgára, a szakirányú továbbtanulásra, elsősorban informatikai, kommunikáció- és médiatudományi szakokon.

Felvehetők létszáma: 17 fő.

 

BIOLÓGIA TAGOZAT (kódszáma: 0003)

A tanulók gimnáziumi tanulmányaik alatt négy éven keresztül, emelt óraszámú képzés keretében készülnek fel biológia tantárgyból az emelt szintű érettségi vizsgára és a felsőoktatási intézményekbe történő továbbtanulásra, elsősorban orvosi, gyógyszerészi, egészségügyi, természet- és környezetvédelmi szakirányban.

Felvehetők létszáma: 17 fő.

 

ÁLTALÁNOS TANTERVŰ FAKULTÁCIÓS TAGOZAT (kódszám: 0004)

Az itt tanulók felkészülnek a felsőfokú továbbtanulásra, illetve az érettségire épülő szakképzésbe történő bekapcsolódásra. Vizuális kultúra (rajz), Ének-zene és Vállalkozói és közgazdasági ismeretek tantárgyból a 9–12. évfolyamon emelt szintű felkészítés választható.

Felvehetők létszáma: 68 fő.

 

Valamennyi tagozatra vonatkozó közös információk

Jelentkezési határidő: 2022.02.18.
A jelentkezés az általános iskolákon keresztül, külföldi tanulók esetén egyénileg történik

A tanulók felvétele írásbeli és szóbeli felvételi vizsga vagy szóbeli elbeszélgetés alapján történik. A tanulók közös központi írásbeli vizsgát tesznek magyarból és matematikából, valamint szóbeli vizsgát a felvételre megjelölt tagozat tantárgyából (angol, informatika, biológia), az általános tagozaton pedig szóbeli elbeszélgetés keretében beszámolnak érdeklődésükről, eredményeikről, továbbtanulási terveikről.

Első idegen nyelv (amelyet a tanuló általános iskolában már tanult): angol vagy német
Idegen nyelvek
, melyek közül még egyet az angol mellett meg kell jelölni a jelentkezéskor:
német, francia, olasz, szerb vagy kínai (a kínai nyelv oktatása angol nyelven folyik).
Harmadik idegen nyelvként választható: szerb nyelv.

 

A tanulók a 11–12. évfolyamon további egy vagy kettő emeltszintű érettségire felkészítő tantárgyat választhatnak emelt óraszámban. A tanuló választása szerint emelt óraszámban készülhet fel 11–12. évfolyamon idegen nyelvből a középfokú komplex állami nyelvvizsgára.

A szóbeli vizsga témakörei, kérdései és a szóbeli vizsga értékelésének szempontjai valamint a jelentkezéssel kapcsolatos további információk megtalálhatóak az intézmény honlapján, a „Nyolcadikosoknak” menüpont alatt

 

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatal által kiadott jelentkezési lapon a 20/2021. (VI. 8.) EMMI rendelet 2. számú mellékletének megfelelően 2022.02.18-ig.

Írásbeli felvételi vizsga

Központi írásbeli felvételi vizsga magyarból és matematikából valamennyi tanulmányi terület esetén.

Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje, a vizsgák helyszíne, ideje

A közös felvételi írásbelire a jelentkezést a központilag kiadott jelentkezési lapon kell benyújtani.
Jelentkezési határidő: 2021.12.03

Szóbeli felvételi vizsga

0001 Angol nyelvi tagozat: angol nyelv

0002 Média-informatika tagozat: informatika

0003 Biológia tagozat: biológia

0004 Általános tantervű fakultációs tagozat:
felvételi elbeszélgetés (nincs vizsgatárgy)

A szóbeli felvételi vizsgák követelményei a honlapunkon megtalálhatóak.

A szóbeli felvételi vizsgák tervezett helye és ideje

A felvételi meghallgatás helye:

Szeged, Csongor tér 1.

Ideje: 2022. február 22. (kedd) 14:00 óra
2022. február 23. (szerda) 14:00 óra
2022. március 3. (csütörtök) 14:00 óra

A vizsgabeosztásról az intézmény honlapján tájékoztatjuk a tanulókat a jelentkezési lapok beérkezését követően, 2022.02.18-ig.

A felvételi döntés alapja

A szerezhető legmagasabb felvételi pontszám összesen valamennyi tagozaton 200 pont.

A közös felvételi írásbeli vizsgán magyarból és matematikából együttesen 100 pont szerezhető.

A szóbeli felvételi vizsgán, felvételi elbeszélgetésen szerezhető legmagasabb pontszám 50 pont. Ha a szóbeli felvételi vizsgát a járványügyi helyzetre tekintettel nem lehet megtartani, a tanuló felvételi összpontszámát a szóbeli pontszám nélkül, a hozott pontok duplázásával állapítjuk meg.

A legmagasabb hozott pontszám 50 pont. A hozott pontok számításánál az általános iskola 7. év végi és 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe a választott tagozatnak megfelelő öt tantárgyból, melyek tagozatonként a következők:

0001 Angol nyelvi tagozat: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, matematika

0002 Média-informatika tagozat: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, informatika

0003 Biológia tagozat: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, kémia, biológia

0004 Általános tantervű fakultációs tagozat: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, matematika

Tantárgyi mentesítések esetén a vizsgarészre kapott pontszámot, illetve a hozott pontszámot a központi írásbeli felvételi pontszámszámítás szabályainak alkalmazásával határozzuk meg.

A felvételről való értesítés módja és időpontja

Az iskola 2022.04.29-ig levélben megküldi a felvételről szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskolának. A felvételt nyert jelentkezők oktatási azonosítóját az intézmény honlapján is nyilvánosságra hozzuk.

A képzés kezdete

2022.09.01.

Emelt szintű érettségire való felkészítés

Az emelt óraszámú tantárgyakból emelt szintű érettségire való felkészítés folyik a 9-12. évfolyamon. Valamennyi osztályban, minden, az iskolában tanult tantárgyból választható emelt szintű érettségire való felkészítés 11-12. évfolyamon, amelyet további két választott tantárgyból biztosítunk.

Emelt óraszámú képzés

0001 Angol nyelvi tagozat:
angol nyelv

0002 Média-informatika tagozat: informatika, médiaismeret, művészetek

0003 Biológia tagozat:
biológia

0004 Általános tantervű fakultációs tagozat:
vizuális kultúra (rajz fakultáción)
ének-zene (ének-zene fakultáción)

0001, 0002, 0003, 0004 valamennyi tagozaton: a 11–12. évfolyamon további kettő, emelt szintű érettségire felkészítő tantárgy választható.

Oktatott idegen nyelvek

Első idegen nyelv: angol vagy német

Második idegen nyelv (kötelező választani):

angol, német, olasz, francia, szerb vagy kínai (a kínai nyelvet angol nyelven oktatjuk)

Harmadik idegen nyelvként választható: szerb

A tanulmányokat záró vizsga

Érettségi vizsga

 

Kollégiumi elhelyezés

Szeged Városi Kollégium tagintézményeiben

Nyílt nap időpontja

2022. február 1. (kedd)

A programokra az iskola honlapján lehet regisztrálni.

Egyéb fontos tudnivalók

A választott első és második, esetleg harmadik idegen nyelvet valamennyi tanulónak fel kell tüntetnie a jelentkezési lap megjegyzés rovatában. Harmadik idegen nyelvként szerb nyelv választható, harmadik idegen nyelv választása nem kötelező. Az egyes nyelvi csoportok indítása függ az adott nyelvre jelentkezők számától.

Az általános tantervű fakultációs tagozatra jelentkezők a választott fakultációt – vizuális kultúra, ének-zene vagy vállalkozói ismeretek – feltüntethetik a jelentkezési lap megjegyzés rovatában.

 

A felvételi vizsga, felvételi meghallgatás kért időpontja feltüntethető a jelentkezési lap megjegyzés rovatában. A jelentkezőket az intézmény honlapján közzétett hirdetményben tájékoztatjuk a vizsgabeosztásról.

 

Képek iskolánk életéből

randomkep- (7).jpg randomkep- (5).jpg randomkep- (39).jpg randomkep- (1).jpg randomkep- (23).jpg randomkep- (10).jpg randomkep- (25).jpg randomkep- (22).jpg randomkep- (11).jpg randomkep- (2).jpg randomkep- (43).jpg randomkep- (52).jpg randomkep- (20).jpg randomkep- (55).jpg randomkep- (34).jpg randomkep- (65).jpg randomkep- (53).jpg randomkep- (12).jpg randomkep- (15).jpg randomkep- (41).jpg randomkep- (66).jpg randomkep- (40).jpg randomkep- (57).jpg randomkep- (42).jpg randomkep- (37).jpg randomkep- (6).jpg randomkep- (18).jpg randomkep- (61).jpg randomkep- (14).jpg randomkep- (51).jpg randomkep- (62).jpg randomkep- (54).jpg randomkep- (46).jpg randomkep- (38).jpg randomkep- (59).jpg randomkep- (9).jpg randomkep- (45).jpg randomkep- (31).jpg randomkep- (58).jpg randomkep- (60).jpg randomkep- (36).jpg randomkep- (64).jpg randomkep- (56).jpg randomkep- (47).jpg randomkep- (4).jpg randomkep- (28).jpg randomkep- (19).jpg randomkep- (49).jpg randomkep- (32).jpg randomkep- (33).jpg randomkep- (16).jpg randomkep- (24).jpg randomkep- (13).jpg randomkep- (63).jpg randomkep- (35).jpg randomkep- (21).jpg randomkep- (67).jpg randomkep- (27).jpg randomkep- (30).jpg randomkep- (50).jpg randomkep- (29).jpg randomkep- (26).jpg randomkep- (48).jpg randomkep- (17).jpg randomkep- (8).jpg randomkep- (3).jpg

Copyright © 2021 SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Minden jog fenntartva .