Fel!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium, 6723 Szeged, Csongor tér 1., OM: 200909 ,Tel.: +36 62 547 060


Iskolánk részt vesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett HATÁRTALANUL! programban.
SZTE Konfuciusz Intézet

Szeged és Térsége
Eötvös József Gimnázium,
Általános Iskola
Konfuciusz TanteremMicrosoft Innovatív Iskola Program


ECDL
pszichologus  Bagó Ildikó – iskolapszichológus 

 

A Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola tagintézményeiben látom el az iskolapszichológusi feladatokat.

Az Eötvös József Gimnáziumban hétfőn és szerdán vagyok elérhető, előzetes időpontegyeztetés alapján ().

Fogadó óra: Hétfő 5. óra (11.30-12.15) Előzetes időpontegyeztetés szükséges.

 

Az iskolapszichológus tevékenységének célja:

A nevelő-oktató munka hatékonyságának segítése, a tanulók személyiségfejlesztése, lelki egészségvédelme.

Segítségnyújtás a pedagógusoknak a nevelő-oktató munkához.

Foglalkozás a gyermekekkel, a tanulókkal közvetlenül, egyéni vagy csoportos foglalkozások keretében.

Közreműködés a gyermekek beilleszkedését, társas kapcsolatait javító és iskolai teljesítményét növelő intézkedésekben.

A tanulók nevelési-oktatási intézménnyel összefüggő kapcsolati, kommunikációs és esetlegesen fellépő teljesítményszorongásos tüneteinek kezelése.

Krízistanácsadás szervezése váratlan súlyos élethelyzetekben.

Terápiás vagy más kezelés szükségessége esetén továbbirányítás a pedagógiai szakszolgálathoz vagy más szakellátást biztosító intézményhez.

 

Hogyan segít, milyen tevékenységeket végez az iskolapszichológus?

Egyéni pszichológiai foglalkozás a tanulókkal a nehézségek részletes feltárása érdekében

Egyéni vagy csoportos pályaválasztási foglalkozás tanulók részére

Egyéni konzultáció a tanulók szüleivel pályaválasztási, gyermeknevelési kérdésekben a tanulási, viselkedési problémák feltárása és a megoldási lehetőségek kidolgozása érdekében

Konzultáció a pedagógusokkal

Igény esetén csoportos pszichológiai foglalkozások

Tanulók viselkedésének, fejlődésének iskolai, tanórai megfigyelése

Kapcsolatfelvétel és kapcsolattartás szakmai intézményekkel

Igény esetén részvétel szülői értekezleteken

Együttműködés pedagógusokkal rendezvények szervezésében az önismeretet, személyiségfejlesztést segítő programokkal (pl. Családi Napon, Tolerancia Napon, Pályaválasztási Napon)

 

Milyen problémákkal lehet keresni az iskolapszichológust ?

 • tanulási nehézségek
 • iskolai, tanórai viselkedési problémák (figyelem hiánya, iskolai feladatok elhanyagolása, tanulási motiváció alacsony szintje, dühkitörések, magatartásproblémák stb.)
 • iskolai beilleszkedési nehézségek
 • indulatkezelési nehézségek
 • tanulók közötti konfliktushelyzetek
 • szülő és gyerek közötti, iskolához kapcsolódó konfliktushelyzetek
 • önbizalomhiány, visszahúzódó viselkedés, szociális készségek hiányosságai
 • a koronavírusjárvány és az online oktatás során tapasztalt tanulási és otthoni viselkedési problémák, szorongás, feszültség
 • a karantén alatti elszigeteltség, egyedüllét következtében kialakult nehézségek
 • tanulók kapcsolati nehézségei (osztálytársakkal, baráti- vagy párkapcsolatban)
 • pályaválasztási döntés, továbbtanulási kérdések
 • tanulmányi eredmények, vizsgahelyzetek, felelés miatti szorongás

 

Elérhetőségeim :

Időpontegyeztetés érdekében kereshetnek e-mail-ben ( címen), az online oktatás kezdete óta pedig többféle online formában is (Google Classroom, Messenger), a szülők, tanulók és pedagógusok igénye alapján.

A pszichológiai szolgáltatások ingyenesen és önkéntesen vehetők igénybe.

Az iskolapszichológusra titoktartási kötelezettség vonatkozik a jogszabályban és a Pszichológusok szakmai etikai kódexében foglaltaknak megfelelően.

Az iskolapszichológus nem egészségügyi tevékenységet végez, nem terápiát tart.

18 év alatti tanulók esetén szülői hozzájáruló nyilatkozat kitöltése szükséges (mindkét szülő vagy a szülői felügyeletet egyedül gyakorló szülő).

 

Szakmai végzettségeim:

- Klinikai- és mentálhigiénés szakpszichológus, Debreceni Egyetem Orvos- és Egészségtudományi Centrum

- Pszichológus, Debreceni Egyetem

- Matematika-számítástechnika-orosz középiskolai tanár, József Attila Tudományegyetem, Szeged

- Pályalélektani képzés, József Attila Tudományegyetem, Szeged

- Mentálhigiénés szakember, Magyar Testnevelési Egyetem, Budapest

- Autogén tréning terapeuta, Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, Budapest

- NLP alapképzés, Erikson-i hipnózis, 2015

- Diákrelaxáció képzés, 2016, Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület

- Szimbólumterapeuta képzés, Relaxációs és Szimbólumterápiás Egyesület, 2016 -2021

- Kognitív viselkedésterápia alkalmazása gyermek- és serdülőkorban, Magyar Viselkedés-, Kognitív és Sématerápiás Egyesület, 2019-20.

- Gordon tanári eredményesség tréning

 

Főbb továbbképzések:

- Tréning csoportvezetési ismeretek, Harkány, 2013.

- Hősök Tere tréning, Philip Zimbardo módszere, (Bámészkodó hatás, Fejlődés Fókuszú Gondolkodásmód) tanári továbbképzés, 2015. )

- Komplex Instrukciós Program- 2016.

- Konfliktuskezelési stratégiák (Resztoratív módszer) továbbképzés, 2018.

- Az iskolai bántalmazás megelőzése és kezelése serdülőknél- Az ENABLE iskolai bántalmazás ellenes program megvalósítása, 2018-19.

OH önismereti kártya képzés, 2018.

- Gyermek- és Ifjúsági Pszichiátria szakmai továbbképzései

- Komplex rehabilitáció képzés, NRSZH, 2011

- Foglalkoztatási szakértői képzés, 2009

Képek iskolánk életéből

randomkep- (51).jpg randomkep- (28).jpg randomkep- (2).jpg randomkep- (6).jpg randomkep- (43).jpg randomkep- (55).jpg randomkep- (24).jpg randomkep- (59).jpg randomkep- (19).jpg randomkep- (31).jpg randomkep- (38).jpg randomkep- (30).jpg randomkep- (58).jpg randomkep- (34).jpg randomkep- (13).jpg randomkep- (14).jpg randomkep- (39).jpg randomkep- (18).jpg randomkep- (10).jpg randomkep- (32).jpg randomkep- (16).jpg randomkep- (64).jpg randomkep- (21).jpg randomkep- (33).jpg randomkep- (15).jpg randomkep- (22).jpg randomkep- (4).jpg randomkep- (1).jpg randomkep- (9).jpg randomkep- (7).jpg randomkep- (11).jpg randomkep- (17).jpg randomkep- (45).jpg randomkep- (29).jpg randomkep- (42).jpg randomkep- (12).jpg randomkep- (35).jpg randomkep- (20).jpg randomkep- (40).jpg randomkep- (26).jpg randomkep- (37).jpg randomkep- (27).jpg randomkep- (41).jpg randomkep- (62).jpg randomkep- (49).jpg randomkep- (53).jpg randomkep- (63).jpg randomkep- (36).jpg randomkep- (60).jpg randomkep- (47).jpg randomkep- (8).jpg randomkep- (56).jpg randomkep- (67).jpg randomkep- (66).jpg randomkep- (23).jpg randomkep- (65).jpg randomkep- (46).jpg randomkep- (25).jpg randomkep- (54).jpg randomkep- (3).jpg randomkep- (5).jpg randomkep- (61).jpg randomkep- (57).jpg randomkep- (52).jpg randomkep- (48).jpg randomkep- (50).jpg

Copyright © 2023 SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Minden jog fenntartva .