Fel!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium, 6723 Szeged, Csongor tér 1., OM: 200909 ,Tel.: +36 62 547 060


Iskolánk részt vesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett HATÁRTALANUL! programban.
SZTE Konfuciusz Intézet

Szeged és Térsége
Eötvös József Gimnázium,
Általános Iskola
Konfuciusz TanteremMicrosoft Innovatív Iskola Program


ECDL

Szeged és Térsége Eötvös József Gimnázium, Általános Iskola
OM azonosító száma: 200909
Telephely kódja: 001

FELVÉTELI TÁJÉKOZTATÓ
2023–2024.

Gimnáziumi osztályok

Tanulmányi terület

Kódszám

Képzési forma

A képzés időtartama (év)

Felvehető létszám (fő)

angol nyelv tagozat

0001

nappali

4

17

angol nyelv tagozat kínai nyelv orientációval (Új!)

0002

nappali

4

17

média-informatika tagozat

0003

nappali

4

17

biológia tagozat

0004

nappali

4

17

általános tantervű fakultációs tagozat

0005

nappali

4

68

Az intézmény iránt érdeklődő tanulók és szüleik számára 2022. október 18-án, kedden 8:30 órától bemutató órákat, 16:00 órától tájékoztató szülői értekezletet, valamint 2023. január 31-én, kedden 16:00 órától jelentkezést előkészítő szülői értekezletet tartunk (Szeged, Csongor tér 1.).
A programokon való részvételhez a honlapunkon előzetes regisztráció szükséges!


ANGOL NYELV TAGOZAT (kódszáma: 0001)

Az itt tanulók négy éven keresztül emelt óraszámban tanulják az angol nyelvet, felkészülnek az emelt szintű angol nyelvi érettségire és a középfokú angol nyelvvizsgára. Az angol nyelv és az angolszász kultúra elsajátítását angol anyanyelvű lektorok segítik.

Felvehetők létszáma: 17 fő.

ANGOL NYELV TAGOZAT KÍNAI NYELV ORIENTÁCIÓVAL (kódszáma: 0002)

Az itt tanulók négy éven keresztül emelt óraszámban tanulják az angol nyelvet, második idegen nyelvként a kínai nyelvet tanulják. Felkészülnek az emelt szintű angol nyelvi érettségire, a középfokú angol és a HSK rendszerű kínai nyelvvizsgákra. Választásuk szerinti érettségi vizsgát tehetnek angol nyelvből és kínai nyelvből. A kínai nyelv és kultúra oktatását Kínából érkező pedagógusok végzik, az oktatás angol nyelven folyik. Az angol nyelv és az angolszász kultúra elsajátítását angol anyanyelvű lektorok segítik.

Felvehetők létszáma: 17 fő.

MÉDIA-INFORMATIKA TAGOZAT (kódszáma 0003)

A tagozaton tanulók emelt óraszámban tanulják a digitális kultúrát, felkészülnek az emelt szintű érettségi vizsgára. A 9-10. évfolyamon emelt óraszámú képzés keretében készülnek fel mozgóképkultúra és médiaismeret tantárgyból az emelt szintű érettségi vizsgára, a szakirányú továbbtanulásra, elsősorban informatikai, kommunikáció- és médiatudományi szakokon.

Felvehetők létszáma: 17 fő.

BIOLÓGIA TAGOZAT (kódszáma: 0004)

A tanulók gimnáziumi tanulmányaik alatt négy éven keresztül, emelt óraszámú képzés keretében készülnek fel biológia tantárgyból az emelt szintű érettségi vizsgára és a felsőoktatási intézményekbe történő továbbtanulásra, elsősorban orvosi, gyógyszerészi, egészségügyi, természet- és környezetvédelmi szakirányban.

Felvehetők létszáma: 17 fő.

ÁLTALÁNOS TANTERVŰ FAKULTÁCIÓS TAGOZAT (kódszám: 0005)

Az itt tanulók felkészülnek a felsőfokú továbbtanulásra, illetve az érettségire épülő szakképzésbe történő bekapcsolódásra. Vizuális kultúra, Ének-zene és Vállalkozói ismeretek fakultáción az érintett tantárgyakból a 9–12. évfolyamon emelt óraszámú felkészítés folyik. Fakultáció csak az általános tantervű fakultációs tagozaton választható.

Felvehetők létszáma: 68 fő.

Valamennyi tagozatra vonatkozó közös információk

Jelentkezési határidő: 2023.02.22.

A tanulók felvétele a központi írásbeli és az intézmény által szervezett szóbeli felvételi vizsga alapján történik. A kínai nyelv tagozaton angol nyelvből kell szóbeli vizsgát tenni. A szóbeli vizsga témakörei, kérdései és a szóbeli vizsga értékelésének szempontjai valamint a jelentkezéssel kapcsolatos további információk megtalálhatóak az intézmény honlapján, a „Nyolcadikosoknak” menüpont alatt

Első idegen nyelv: angol. Kötelezően választott második idegen nyelv: német, francia, olasz, szerb vagy kínai (a kínai nyelv oktatása angol nyelven folyik). Harmadik idegen nyelvként választható szerb nyelv.

A tanulók a 11–12. évfolyamon további egy vagy kettő emelt szintű érettségire felkészítő tantárgyat választhatnak emelt óraszámban. A tanuló választása szerint emelt óraszámban készülhet fel 11–12. évfolyamon idegen nyelvből a középfokú komplex állami nyelvvizsgára. 

TUDNIVALÓK A FELVÉTELRŐL

A jelentkezés módja és határideje

Írásban, a hivatalos jelentkezési lapon 2023.02.22-ig.

Írásbeli felvételi vizsga

Központi írásbeli felvételi vizsga magyarból és matematikából valamennyi tanulmányi terület esetén.

Írásbeli vizsgára történő jelentkezés módja, határideje, a vizsgák helyszíne, ideje

A közös felvételi írásbelire a jelentkezést a központilag kiadott jelentkezési lapon kell benyújtani.
Jelentkezési határidő: 2022.12.02

Szóbeli felvételi vizsga

0001 Angol nyelv tagozat: angol nyelv

0002 Angol nyelv tagozat kínai nyelv orientációval: angol nyelv

0003 Média-informatika tagozat: informatika

0004 Biológia tagozat: biológia

0005 Általános tantervű fakultációs tagozat:
felvételi elbeszélgetés (nincs vizsgatárgy)

A szóbeli felvételi vizsgák követelményei a honlapunkon megtalálhatóak.

A szóbeli felvételi vizsgák tervezett helye és ideje

A felvételi elbeszélgetés helye:

Szeged, Csongor tér 1.

Ideje: 2023. február 28. (kedd) 14:00 óra
2023. március 8. (szerda) 14:00 óra
2023. március 14. (kedd) 14:00 óra

A vizsgabeosztásról az intézmény honlapján és e-mailben tájékoztatjuk a tanulókat a jelentkezési lapok beérkezését követően, 2023.02.24-ig.

A felvételi döntés alapja

A szerezhető legmagasabb felvételi pontszám összesen valamennyi tagozaton 200 pont.

A közös felvételi írásbeli vizsgán magyarból és matematikából együttesen 100 pont szerezhető.

A szóbeli felvételi vizsgán, felvételi elbeszélgetésen szerezhető legmagasabb pontszám 50 pont. Ha a szóbeli felvételi vizsgát a járványügyi helyzetre tekintettel nem lehet megtartani, a tanuló felvételi összpontszámát a szóbeli pontszám nélkül, a hozott pontok duplázásával állapítjuk meg.

A legmagasabb hozott pontszám 50 pont. A hozott pontok számításánál az általános iskola 7. év végi és 8. félévi osztályzatait vesszük figyelembe a választott tagozatnak megfelelő öt tantárgyból, melyek tagozatonként a következők:

0001 Angol nyelv tagozat: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, matematika

0002 Angol nyelv tagozat kínai nyelv orientációval: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, matematika

0003 Média-informatika tagozat: magyar nyelv, irodalom, történelem, matematika, informatika

0004 Biológia tagozat: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, kémia, biológia

0005 Általános tantervű fakultációs tagozat: magyar nyelv, irodalom, angol nyelv, történelem, matematika

Tantárgyi mentesítések esetén a vizsgarészre kapott pontszámot, illetve a hozott pontszámot a központi írásbeli felvételi pontszámszámítás szabályainak alkalmazásával határozzuk meg.

A felvételről való értesítés módja és időpontja

Az iskola 2023.04.28-ig levélben megküldi a felvételről szóló értesítést a jelentkezőnek és az általános iskolának. A felvételt nyert jelentkezők oktatási azonosítóját az intézmény honlapján is nyilvánosságra hozzuk.

A képzés kezdete

2023.09.01.

Emelt szintű érettségire való felkészítés

Az emelt óraszámú tantárgyakból emelt szintű érettségire való felkészítés folyik a 9-12. évfolyamon. Valamennyi osztályban, minden, az iskolában tanult tantárgyból választható emelt szintű érettségire való felkészítés 11-12. évfolyamon, amelyet további két választott tantárgyból biztosítunk.

Emelt óraszámú képzés

0001 Angol nyelv tagozat:
angol nyelv

0002 Angol nyelv tagozat kínai nyelv orientációval:
angol nyelv, 11-12. évfolyamon kínai nyelv (választható)

0003 Média-informatika tagozat:
digitális kultúra, mozgóképkultúra és médiaismeret

0004 Biológia tagozat:
biológia

0005 Általános tantervű fakultációs tagozat:
vizuális kultúra (vizuális kultúra fakultáción)
ének-zene (ének-zene fakultáción)
közgazdasági és pénzügyi alapismeretek (vállalkozói ismeretek fakultáción)

Valamennyi tagozaton: a 11–12. évfolyamon további kettő, emelt szintű érettségire felkészítő tantárgy választható.

Oktatott idegen nyelvek

Első idegen nyelv: angol

Második idegen nyelv (kötelező választani):

német, olasz, francia, szerb vagy kínai (a kínai nyelvet angol nyelven oktatjuk)

Harmadik idegen nyelvként választható: szerb

A tanulmányokat záró vizsga

Érettségi vizsga

Kollégiumi elhelyezés

Szeged Városi Kollégium tagintézményeiben

Nyílt nap időpontja

2022. október 18. (kedd)
2023. január 31. (kedd)

A programokra az iskola honlapján lehet regisztrálni.

Egyéb fontos tudnivalók

A választott idegen nyelvet valamennyi tanulónak fel kell tüntetnie a jelentkezési lap megjegyzés rovatában. Választás hiányában a tanulót az iskola osztja be idegen nyelvi csoportba, a beosztás nem változtatható.

Az általános tantervű fakultációs tagozatra jelentkezők a választott fakultációt – vizuális kultúra, ének-zene vagy vállalkozói ismeretek – feltüntethetik a jelentkezési lap megjegyzés rovatában.

A felvételi vizsga, felvételi elbeszélgetés kért időpontja feltüntethető a jelentkezési lap megjegyzés rovatában. A jelentkezőket az intézmény honlapján közzétett hirdetményben és e-mailben tájékoztatjuk a vizsgabeosztásról.

Képek iskolánk életéből

randomkep- (24).jpg randomkep- (42).jpg randomkep- (31).jpg randomkep- (1).jpg randomkep- (55).jpg randomkep- (50).jpg randomkep- (8).jpg randomkep- (6).jpg randomkep- (37).jpg randomkep- (52).jpg randomkep- (35).jpg randomkep- (30).jpg randomkep- (11).jpg randomkep- (28).jpg randomkep- (64).jpg randomkep- (15).jpg randomkep- (62).jpg randomkep- (25).jpg randomkep- (7).jpg randomkep- (4).jpg randomkep- (53).jpg randomkep- (63).jpg randomkep- (45).jpg randomkep- (38).jpg randomkep- (49).jpg randomkep- (57).jpg randomkep- (18).jpg randomkep- (56).jpg randomkep- (10).jpg randomkep- (61).jpg randomkep- (32).jpg randomkep- (2).jpg randomkep- (34).jpg randomkep- (51).jpg randomkep- (9).jpg randomkep- (46).jpg randomkep- (16).jpg randomkep- (17).jpg randomkep- (36).jpg randomkep- (60).jpg randomkep- (40).jpg randomkep- (33).jpg randomkep- (67).jpg randomkep- (5).jpg randomkep- (3).jpg randomkep- (58).jpg randomkep- (23).jpg randomkep- (21).jpg randomkep- (59).jpg randomkep- (27).jpg randomkep- (14).jpg randomkep- (22).jpg randomkep- (65).jpg randomkep- (43).jpg randomkep- (41).jpg randomkep- (26).jpg randomkep- (39).jpg randomkep- (66).jpg randomkep- (47).jpg randomkep- (12).jpg randomkep- (20).jpg randomkep- (19).jpg randomkep- (13).jpg randomkep- (29).jpg randomkep- (48).jpg randomkep- (54).jpg

Copyright © 2023 SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Minden jog fenntartva .