Fel!

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
SZTEJKI Eötvös József Gimnázium, 6723 Szeged, Csongor tér 1., OM: 200909 ,Tel.: +36 62 547 060


Iskolánk részt vesz a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. által meghirdetett HATÁRTALANUL! programban.
SZTE Konfuciusz Intézet

Szeged és Térsége
Eötvös József Gimnázium,
Általános Iskola
Konfuciusz TanteremMicrosoft Innovatív Iskola Program


ECDL

A SZTEJKI Eötvös József Gimnázium
középfokú írásbeli felvételi vizsgák lebonyolítása során alkalmazandó eljárásrendje
2021.

A nevelési-oktatási intézmények működéséről szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 34. §-ában kapott felhatalmazás alapján, a középfokú írásbeli felvételi vizsgák lebonyolításával kapcsolatos intézményi feladatok végrehajtására, a veszélyhelyzet idején alkalmazandó védelmi intézkedések második üteméről szóló 484/2020. (XI. 10.) Korm. rendeletben és a veszélyhelyzetre tekintettel a középfokú iskolába történő felvételi eljárás szabályairól szóló 16/2020. (XII. 4.) EMMI határozatban, valamint az Oktatási Hivatal által kiadott, a középfokú felvételi eljárás központi írásbeli vizsgáinak megszervezése során, az egészségügyi hatóságok állásfoglalásai alapján javasoltan alkalmazandó biztonsági intézkedésekre tekintettel az alábbi Eljárásrendet adom ki:

1.       A vizsgázókra és kísérőikre vonatkozó védelmi intézkedések

1.1.    Az intézménybe csak az a maszkot viselő vizsgázó léphet be, aki a belépéskor kitöltött, az 1. melléklet szerinti nyilatkozatban írásban nyilatkozik az alábbi feltételek fennállásáról:

akinél koronavírus fertőzést nem igazoltak, illetve igazolt koronavírus fertőzést követően orvosi igazolással, vagy a karantént feloldó hatósági határozattal rendelkezik,

nincs olyan légúti fertőző betegségre utaló tünete (pl. láz, köhögés, akut légzési nehézség, stb.), amely miatt mások egészségét veszélyeztetné, és közösségben nem tartózkodhatna, továbbá

az elmúlt 14 napban nem volt szoros kontaktusban valószínűsített vagy megerősített koronavírussal fertőzött személlyel, illetve a járványügyi megfigyelést feloldó hatósági határozattal rendelkezik.

1.2.    A vizsgázót kísérő egy fő, maszkot viselő nagykorú személy az intézmény területére csak a testhőmérséklet-mérési pontig léphet be, és csak addig tartózkodhat az épületben, amíg a vizsgázó a testhőmérséklet-mérési pontnál tartózkodik.

1.3.    Az intézménybe történő érkezéskor minden vizsgázó köteles magát a testhőmérséklet ellenőrzésnek alávetni. A vizsgázó csak abban az esetben léphet be az épületbe, ha a testhőmérséklete nem haladja meg az országos tisztifőorvos által meghatározott mértéket.

1.4.    Az intézménybe belépni kézfertőtlenítés után, a szájat és az orrot eltakaró maszkban lehet. A maszkviselés az épületben tartózkodás során, az épület folyosóin és a vizsgatermekben egyaránt kötelező.

1.5.    Az épületbe való belépés előtti várakozás során és az épületben egyaránt kérjük betartani az 1,5 méter védőtávolságot.

2.       A vizsga menete

2.1.    A vizsgázó érkezzen meg a vizsga helyszínére a vizsga napján, legkésőbb a vizsga megkezdése előtt egy órával (9.00 órakor). Személyazonosság azonosítására alkalmas iratot (személyi igazolvány, diákigazolvány vagy útlevél) és íróeszközt (kék színű tollat és a vázlatok elkészítéséhez ceruzát) mindenki hozzon magával.

2.2.    A vizsgázó a beléptetést követően haladéktalanul foglalja el a helyét a számára kijelölt vizsgateremben. A vizsgaterméről a vizsgázó a beléptetéskor kap tájékoztatást.

2.3.    Az írásbeli vizsga két részből áll, melyek között 15 perc szünetet tartunk. A vizsgázók a szünetben is elsősorban a vizsgateremben tartózkodnak. Szünetben a vizsgatermet egyszerre egy vizsgázó hagyhatja el.

2.4.    A vizsga befejezését követően a vizsgázó a vizsgadolgozatát átadja a felügyelőtanárnak, és elhagyja a vizsgatermet. Ezt követően a vizsgaterembe már nem lehet visszamenni, az épületet minden vizsgázónak el kell hagynia.

2.5.    A tanulót kísérő személyek az épület előtt várakozhatnak. Kérjük, hogy várakozás közben is kerüljék a csoportosulást.

3.       Távolmaradás a vizsgáról

3.1.    Ha a vizsgázó a 2021. január 23-i vizsgán önhibáján kívüli okból nem jelenik meg, akkor a távolmaradás igazolásával egyidejűleg kérheti, hogy a vizsgát 2020. január 28-án 14:00 órától, vagy 2021. február 5-én 14:00 órától tegye le.

3.2.    A központi írásbeli vizsga második pótnapján kérelemre kizárólag azok a tanulók vehetnek részt, akik igazoltan COVID-19 fertőzésben szenvedtek, vagy igazoltan hatósági házi karanténba kerültek, továbbá egyéb rendkívüli, önhibájukon kívül eső elháríthatatlan ok miatt sem a 2021. január 21-i vizsgán, sem a 2020. január 28-i pótnapon nem tudtak megjelenni.

3.3.    A pótnap biztosítására irányuló kérelmet az iskola igazgatójának címezve, aláírva kell az iskolának megküldeni az e-mail címre beszkennelve vagy lefényképezve, e-mail mellékletként. Az e-mailhez kérjük beszkennelve vagy lefényképezve csatolni a távolmaradást igazoló dokumentumokat is. A kérelem beküldésének határideje: 2021. január 29. 16:00 óra.

4.       A vizsgadolgozat megtekintése

4.1.    A kijavított vizsgadolgozatok megtekintését elektronikus úton biztosítjuk.

4.2.    A megtekintést a szülő a tanuló nevének és oktatási azonosítójának megadásával kérheti az e-mail címre küldött e-mailben,

a 2021. január 23-án vizsgázók 2021. január 27-én 16:00 óráig,

a 2021. január 28-án vizsgázók 2021. február 1-jén 16:00 óráig,

a 2021. február 5-én vizsgázók 2021. február 9-én 16:00 óráig.

4.3.    A beszkennelt vizsgadolgozat elérhetőségét válasz e-mailben küldjük meg

a 2021. január 23-án vizsgázók számára 2021. január 28-án,

a 2021. január 28-án vizsgázók számára 2021. február 2-án,

a 2021. február 5-én vizsgázók számára 2020. február 10-én.

4.4.    A vizsgázónak a kijavított vizsgadolgozattal kapcsolatos észrevételeit aláírva, beszkennelve vagy lefényképezve, e-mail mellékletként lehet az e-mail címre megküldeni a megtekintést követő nap 16:00 óráig. A határidő jogvesztő, annak elmulasztása esetén igazolási kérelem benyújtásának helye nincs.

5.       Tájékoztatás az eredményekről

5.1.    A vizsga értékelőlapját a vizsgázók számára postai úton vagy e-mailben küldjük meg

a 2021. január 23-án vagy 2021. január 28-án vizsgázók számára 2021. február 8-án,

a 2021. február 5-én vizsgázók számára 2021. február 15-én .

5.2.    A felvételi vizsga értékelőlapjának e-mailben történő megküldését a szülő a tanuló nevének és oktatási azonosítójának megadásával kérheti az e-mail címre küldött e-mailben, legkésőbb a megtekintést követő napig.

Szeged, 2021. január 11.

                dr. Gera Tibor
                főigazgató

 

Kapcsolódó dokumentumok:

Képek iskolánk életéből

randomkep- (23).jpg randomkep- (13).jpg randomkep- (64).jpg randomkep- (41).jpg randomkep- (22).jpg randomkep- (14).jpg randomkep- (57).jpg randomkep- (50).jpg randomkep- (34).jpg randomkep- (30).jpg randomkep- (61).jpg randomkep- (35).jpg randomkep- (60).jpg randomkep- (38).jpg randomkep- (37).jpg randomkep- (36).jpg randomkep- (20).jpg randomkep- (65).jpg randomkep- (2).jpg randomkep- (11).jpg randomkep- (46).jpg randomkep- (33).jpg randomkep- (3).jpg randomkep- (40).jpg randomkep- (6).jpg randomkep- (9).jpg randomkep- (12).jpg randomkep- (28).jpg randomkep- (10).jpg randomkep- (63).jpg randomkep- (53).jpg randomkep- (25).jpg randomkep- (29).jpg randomkep- (56).jpg randomkep- (43).jpg randomkep- (32).jpg randomkep- (16).jpg randomkep- (24).jpg randomkep- (5).jpg randomkep- (52).jpg randomkep- (19).jpg randomkep- (55).jpg randomkep- (15).jpg randomkep- (58).jpg randomkep- (17).jpg randomkep- (4).jpg randomkep- (48).jpg randomkep- (27).jpg randomkep- (7).jpg randomkep- (21).jpg randomkep- (26).jpg randomkep- (1).jpg randomkep- (67).jpg randomkep- (8).jpg randomkep- (42).jpg randomkep- (54).jpg randomkep- (62).jpg randomkep- (51).jpg randomkep- (47).jpg randomkep- (66).jpg randomkep- (45).jpg randomkep- (49).jpg randomkep- (39).jpg randomkep- (18).jpg randomkep- (31).jpg randomkep- (59).jpg

Copyright © 2023 SZTEJKI Eötvös József Gimnázium Minden jog fenntartva .